Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

PRIMENA PRINCIPA SUPSIDIJARNOSTI U SRBIJI

Sažetak

PRIKAZ KNJIGE: Snežana Đorđević,
PRIMENA PRINCIPA SUPSIDIJARNOSTI
U SRBIJI, Beograd, 2017.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Administracija i javne politike 2/2018 2/2018 УДК 35.071.6(497.11)(049.3) 109-111
ç