Izaberi jezik:
Tema broja

O NEKIM ASPEKTIMA ŽIVOTNE SREDINE

PRIMENA KVALITATIVNIH I KVANTITATIVNIH ISTRAŽIVAČKIH METODA U ISPITIVANJU JAVNOG MNjENJA O PROBLEMU AEROZAGAĐENJA U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Aerozagađenje predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema sa kojim se ljudska civilizacija susreće u poslednjih nekoliko decenija. Posledice ovog problema su izrazito velike kako u pogledu uticaja na životnu sredinu, tako i po pitanju negativnih uticaja na zdravlje građana. Poslednje četiri godine u Republici Srbiji je u značajnoj meri poraslo interesovanje javnosti za problem aerozagađenja, čemu svedoče brojni medijski naslovi, objavljeni naučni radovi, kao i rezultati istraživanja javnog mnjenja. Različiti akteri uticali su da se o ovom problemu više govori u javnosti u Republici Srbiji, što je dovelo i do brojnih protestnih dešavanja, ali i do podizanja ove teme na političku agendu brojnih partija i pokreta. U ovom radu biće ispitano na koji način su mediji i društvene mreže uticale da se građani u većoj meri nego pre, zainteresuju za ovaj problem, ali i njegovo rešavanje. Autor ovog rada posebno ispituje primenu kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda od strane predstavnika naučne zajednice, ali i organizacija civilnog društva koje je dovelo do većeg stepena popularizacije problema aerozagaeđnja.

Ključne reči:

Reference

  • Вучетић, Мајковски. 2010. Јаме костолачког мајдана. ЈП Електропривреда Србије.
  • Електропривреда Србије. н. д. „Хронологија догађаја.” Електропривреда Србије. Последњи приступ 5. април 2022. http://www.eps.rs/cir/tent/Pages/Hronologija.aspx.
  • Кнежевић, Неда. 2007. „Ревитализација термоелектране Снага и светлост.“ Наслеђе VIII: 209–222.
  • Сакан, Момчило. 2008. Методологија науке. НУБЛ.
  • Тодоровић Лазић, Јелена. 2021. „Улога партија Зелених у политичком животу Србије (1990–2020).” Српска политичка мисао, 72 (2): 97–112. doi: 10.22182/spm.7222021.2.
  • ACEA Driving Mobility For Europe. 2022. “Average age of the EU vehicle fleet, by country.” April 2 2022. https://www.acea.auto/figure/average-age-of-eu-vehicle-fleet-by-country/.
  • Agencija za bezbednost saobraćaja. 2020. „Stanje voznog parka.” Agencija za bezbednost saobraćaja. Последњи приступ 10. април 2022. https://www.abs.gov.rs/sr/analize-i-istrazivanja/statistika-i-analize/karte-pokazatelja/indikatori-486/stanje-voznog-parka.
  • Arežina, Vera, Nenad Spasojević i Aleksandar Peković. 2021. “Misuse of personal data in public opinion polls – new examples in the form of Internet of Things devices and applications.” In Conference: International scientific conference “ARCHIBALD REISS DAYS”, ed. Nenad Koropanovski, 343–352. Belgrade: University of Criminal Investigation and Police Studies.
  • Beogradska otvorena škola. 2019. „Glasni građani – Čistiji vazduh!” Beogradska otvorena škola. 27. septembar 2019. https://www.bos.rs/rs/vesti/21/7824/glasni-gradani—cistiji-vazduh-.html.
  • CeSID. 2022. „CeSID i IPSOS: Projekcije raspodele mandata za Narodnu skupštinu – izbori 2022.” CeSID. 5. april 2022. http://www.cesid.rs/brojka-nedelje/cesid-ipsos-projekcija-raspodele-mandata-za-narodnu-skupstinu-izbori-2022/.
  • Chaffey, Dave. 2022. “Global social media statistics research summary 2022.” Smart Insights. March 29 2022. https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/.
  • Dimitrijević, Uroš. 2019. „Kvalitet vazduha: Ko i kako meri zagađenje u Srbiji.” BBC na srpskom. 28. oktobar 2019. https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-50189479.
  • Energoprojekt. 2011. 60 godina uspeha. Energoprojekt Holding.
  • Eurostat. 2020. „Share of renewable energy in the EU up to 18.0%.” Eurostat. January 23 2020. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8- 23012020-AP-EN.pdf.
  • Eurаcoal. 2022. “Eurocoal Statistics.” Euracoal Last accessed April 6 2022. https://euracoal.eu/info/euracoal-eu-statistics/.
  • Georgievski, Jovana. 2020. „Oterali smo strah: Kako su borci za reke sa Stare planine postali heroji ekološkog bunta u Srbiji.” BBC na srpskom, 15. аvgust 2020. https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-53773502.
  • Heinrich Böll Stiftung. 2021. Rezultati istraživanja javnog mnjenja o životnoj sredini i ekologiji. Beograd: Heinrich Böll Stiftung.
  • Jovanović, Svetlana. 2019. “AirVisual – an app increasingly used in the region to monitor air pollution.” Balkan Green Energy News. January 30 2019. https://balkangreenenergynews.com/airvisual-an-app-increasingly-used-in-the-region-to-monitor-air-pollution/.
  • Kovačević, Aleksandar. 2008. Zaglavljeni u prošlost: energija, životna sredina i siromaštvo u Srbiji i Crnoj Gori. Beograd: Centar za slobodne izbore i demokratiju CeSID.
  • Lončar, Jelena. 2012. „Politike identiteta i kvaliteta života u izbornoj kampanji političkih stranak 2012.” U Javne politike u izbornoj ponudi: Izbori i formiranje vlasti u Srbiji u 2012. godine, ur. Gordana Pilipović i Zoran Stojiljković, 73–93. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer.
  • Majdin, Zoran. 2014. „Kolubarska bitka za ugalj.” Vreme. Последња измена 29. мај 2014. https://www.vreme.com/vreme/kolubarska-bitka-za-ugalj/.
  • Matković Puljić, Vlatka, i dr. 2019. Hronično zagađenje ugljem Akcija EU na Zapadnom Balkanu će unaprediti zdravlje i ekonomije širom Evrope. Brisel: HEAL, CAN Europe, Sandbag, CEE Bankwatch Network i Europe Beyond Coal.
  • Nedeljnik. 2019. „Beograd je jutros bio najzagađeniji grad.” 31. januar 2019. http://admin.nedeljnik.rs/nedeljnik/portalnews/beograd-je-jutros-bio-najzagedeniji-grad.
  • Nenadović, Aleksandra. 2020. „Srbija u prvih deset zemalja po broju smrtnosti od zagađenja.“ Glas Amerika. 9. Januar 2020. https://www.glasamerike.net/a/srbija-u-prvih-deset-zemalja-po-broju-smrtnosti-od-zaga%C4%91enja/5238622.html.
  • Nikolić, Jovanka. 2020. „Kako su motorizovane Srbija i Jugoslavija.” Glas Šumadije. 14. Jun 2020. https://www.glassumadije.rs/kako-su-motorizovane-srbija-i-jugoslavija/.
  • Petovar, Ksenija, i Vesna Jokić. 2016. Za fer raseljenje: Anketa domaćinstava u naselju Drmno. Subotica: CEKOR.
  • Petovar, Ksenija. 2018. Kličevac: za zdravu životnu sredinu ili fer raseljavanje. Stavovi građana o uslovima života u naselju Kličevac. Subotica: CEKOR.
  • Petrović, Luka. 2017. „Programska platforma liste Ivica Dačić – SPS, JS – Dragan Marković Palma na parlamentarnim izborima 2016. godine.” U Stranke i javne politike izbori u Srbiji 2016. godine, ur. Zoran Stojiljković i Gordana Pilipović, 125–143. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer.
  • Radovanović, Maja, Jasna Mastilović, i drugi. 2019. Koliko (zaista) bacamo hranu? Analiza istraživanja o bacanju hrane u domaćinstvima u Republici Srbiji. Beograd: Centar za unapređenje životne sredine.
  • RERI. 2022. „Na Zapadnom Balkanu živimo u otrovnom oblaku.” Последњи приступ 14. април 2022. https://www.reri.org.rs/na-zapadnom-balkanu-zivimo-u-otrovnom-oblaku/.
  • Spasojević, Nenad. 2020. Aerozagađenje u Republici Srbiji kao posledica energetske efikasnosti. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Spasojević, Nenad. 2021. „Aerozagađenje kao problem regiona Zapadnog Balkana i procene poboljšanja energetske saradnje.” U Zbornik radova IV Međunarodna naučna konferencija Regionalni razvoj i prekogranična saradnja, ur. Bojan S. Đorđević, 969–980. Pirot: Srpska akademija nauka i umetnosti, ogranak u Nišu.
  • Spasojević, Nenad, i Nemanja Milović. 2021. „Koliko mediji u Srbiji izveštavaju o klimatskim promenama?” Klima 101. 24. jun 2021. https://klima101.rs/mediji-izvestavanje-klimatske-promene/.
  • Spasojević, Nenad. 2021a. „Zagađenje vazduha: Zašto nas prikazuju kao crnu mrlju Evrope i kako to ispraviti?“ Nedeljnik. Poslednja izmena 21. april 2021.
  • Spasojević, Nenad. 2021b. „Da li raste uloga zelenih partija i pokreta pred nastupajuće izbore u Srbiji?” Klima 101. 1. jul 2022. https://klima101.rs/zeleni-pokreti-u-srbiji-izbori/.
  • https://www.nedeljnik.rs/zagadenje-vazduha-zasto-nas-prikazuju-kao-crnu-mrlju-evrope-i-kako-to-ispraviti/.
  • Stojanović, Boban, i Aleksandar Ivković. 2021. „Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji – 2021.“ Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije.
  • Waste Wise. 2016. “The Dangers of Food Waste.” Novembar 2 2016. https://www.wastewiseproductsinc.com/blog/food-waste/the-dangers-of-food-waste/.
PERIODIKA Politička revija 2/2022 2/2022 УДК 502.3:316.65(497.11) 203-223
ç