Izaberi jezik:
Tema broja

USTAVNA RASPRAVA I BRISELSKI SPORAZUM

PRILOG ZA RASPRAVU O USTAVNOSTI BRISELSKOG SPORAZUMA – O NEADEKVATNOSTI ZVANIČNOG PREVODA

Sažetak

Ovaj rad je sačinjen kao doprinos raspravi o ustavnosti Briselskog sporazuma („Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa“) između Beograda i Prištine, od 19. aprila 2013. godine. U ovom radu je prisutno nastojanje da se čitava analiza bazira na činjenici da su Rezolucija 1244 SBUN i akti doneti na osnovu nje, uprkos dugogodišnjem i ozbiljnom kršenju i tolerisanju tog kršenja, i dalje na snazi i da je jedino legalno stanje ono koje se u potpunosti bazira na njima U radu je najpre istaknuto pitanje tačnosti prevoda Briselskog sporazuma koji je od državnih organa Republike Srbije prihvaćen kao zvaničan. Posebno je značajno što je u prevodu izostalo pominjanje ustavnog zakona kao akta iz pravnog sistema Republike Srbije kojim bi trebalo da bude regulisana „suštinska autonomija“ AP Kosovo i Metohija. U radu se konstatuje da je, ako se pođe od činjenice da su Rezolucija 1244 SBUN i na njoj zasnovani akti (pre svega Ustavni okvir iz 2001. godine) i dalje u potpunosti na snazi, Briselski sporazum po svojoj pravnoj prirodi međunarodni ugovor između Republike Srbije i Privremenih institucija samouprave na KiM, koje su uspostavljene, regulisane i čiji je mandat određen tim aktima UN, koje dakle svoj legalitet izvlače iz tih akata i deluju kao sastavni deo sistema upravljanja koji su Ujedinjene nacije uspostavile na KiM. Kao međunarodni ugovor, Briselski sporazum nije potvrđen u skladu sa važećim propisima u Srbiji, budući da Vlada Republike Srbije, koja je donela zaključak o „prihvatanju“ Briselskog sporazuma, nema nadležnost za potvrđivanje međunarodnih ugovora, već je to u nadležnosti Narodne skupštine.

Ključne reči:

Reference

  1. Вучић, Оливера; Петров, Владан; Симовић, Дарко, Уставни судови бивших југословенских република – теорија, норма, пракса, Београд, Досије студио, 2010.
  2. Deda, Ilir; Peci, Lulzim, One year after the end of supervised independence: Ko­sovo ’s deadlock, Приштина, KIPRED (Kosovar Institute for Policy Research and Development), Policy Brief 1/13, October 2013.
  3. Deda, Ilir; Qosaj-Mustafa, Ariana, The Implementation of Agreements of Kosovo” Serbia Political Dialogue, KIPRED (Kbsovar Institute for Policy Research and Development), Policy Paper 4/13, July 2013.
  4. Ejdus, Filip, „The Brussels Agreement and Serbia‘s National Interests: A Po­sitive Balance Sheet?“, y: Analysis, Konrad Adenauer Stiftung Belgra­de Office, 25 April 2014, http://www.kas.de/wf/doc/kas_12788-1442-1-30. pdf?140428121637 (16/09/2014).
  5. „Извештај о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, укључујући процес имплементације постигнутих договора“, Службени гласник Републике Србије, број 38/13.
  6. Malazogu, Leon; Nič, Milan; Ejdus, Filip; Zornaczuk, Tomasz, “Integration or Iso­lation? Northern Kosovo in 2014 Electoral Limbo”, Central European Policy Institute, http://www.cepolicy.org/publications/integration-or-isolation-nort- hern-kosovo-2014-electoral-limbo (13/02/2014).
  7. Марковић, Ратко, „Устав Републике Србије из 2006 – критички поглед“, Анали Правног факултетау Београду, бр. 2, 2006.
  8. „Марко Ђурић: Ми чинимо све што од нас зависи када је у питању дина­мика примене Бриселског споразума“, Нова српска политичка мисао, 10.2014. године, http://www.nspm.rs/hronika/marko-djuric-mi-cinimo-sve-sto-od-nas-zavisi-kada-je-u-pitanju-dinamika-primene-briselskog-sporazuma. html?alphabet=c#yvComment115406.
  9. „Никола Селаковић: Влада Србије ће поштовати одлуку Уставног суда о устав­ности Бриселског споразума“, Нова српска политичка мисао, 06.2014. године, http://www.nspm.rs/hronika/nikola-selakovic-vlada-srbije-ce-postovati-odluku-ustavnog-suda-o-ustavnosti-briselskog-sporazuma.html.
  10. „Ово је тест споразума: прочитајте шта су се договориле српска и албанска страна у Бриселу“, Телеграф, април 2014. године, http://www.telegraf.rs/vesti/politika/658026-ovo-je-tekst-sporazuma-procitajte-sta-su-se-dogovorile-srpska-i-albanska-strana-u-briselu.
  11. „Оригиналан текст Бриселског споразума“, Press, април 2013. године, http://www.pressonline.rs/info/politikа/269887/originalan-tekst-briselskog-sporazuma.html.
  12. Тасић, Јелена, „Марко Ђурић, саветник председника Србије, говори за Да- нас: Уставни закон после преговора са Приштином“, Данас, новембар 2013, http://www.danas.rs/danasrs/politika/ustavni_zakon_posle_pregovora_sa_pristinom.56.html?news_id=270987 (20/10/2014).
  13. „Текст Бриселског споразума“, Блиц, април 2013. године, http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/378674/Tekst-briselskog-sporazuma (20/07/2014).
  14. „Текст Бриселског споразума“, РТВ, 19. април 2013. године, http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/tekst-briselskog-sporazuma_386720.htmL Constitutional Law on Implementation of the Constitution of the Republic of Ser­bia, Unofficial translation, ABA/CEELI, November 2006, http://www.osce. org/serbia/26966?download=true (20/08/2014).
  15. „Constitution of the Republic of Serbia“, http://www.un.int/serbia/UstavRS_pdf. pdf.
  16. UNMIK regulation 2001/9 of 15 May 2001 on a Constitutional Framework for Provisional Self-Government.
  17. „Устав Републике Србије“, http://www.srbija.gov.rs/cinjenice_o_srbiji/ustav.
  18. „Устав Републике Србије“, http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ ustav-republike-srbije.
  19. „Шта пише у споразуму“, Naslovi.net, 19. април 2013. године, http://www.naslovi.net/2013-04-19/politika/sta-pise-u-sporazumu/5386529.
  20. „Шта се наводи у споразуму?“, Б92, април 2013. године, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=04&dd=19&nav_cate- gory=640&nav_id=706723.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 УДК 341.24(497.11:497.115)“2013“:342.4(497.11) 121-139
ç