Tema broja

PRIKAZI

PRILOG PSIHOLOGIJI STARENJA I STAROSTI

Sažetak

Prikaz knjige: Svetislav Jovanović, Prilog psihologiji starenja i starosti, Gerontološko društvo Srbije, Beograd, 2013.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 3/2013 УДК 364.6­053.9+159.922.6(049.3) 115-127
ç