Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

Prikaz zbornika: Dicky Sofjan, (ed.), RELIGION, PUBLIC POLICY AND SOCIAL TRANSFORMATION IN SOUTHEAST ASIA: MANAGING RELIGIOUS DIVERSITY, Globalethics.net, 2016.

Sažetak

Prikaz zbornika: Dicky Sofjan, (ed.), Religion, Public Policy аnd Social Transformation in Southeast Asia: Managing Religious Diversity, Globalethics.net, 2016.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Administracija i javne politike 1/2017 УДК 316.74:2(5-12)(049.3) 95-99
ç