Tema broja

PRIKAZ

Prikaz knjige Slađane M. Dragišić Labaš: ALKOHOLIZAM U PORODICI I PORODICA U ALKOHOLIZMU AUTORKE

Sažetak

Prikaz knjige: Slađana M. Dragišić Labaš, Alkoholizam u porodici i porodica u alkoholizam, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2012.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 3/2014 УДК 316.812.1:613.81(049.3) 151-154
ç