Izaberi jezik:
Tema broja

SPECIJAL 2017

PREZIDENCIJALIZOVANJE SRPSKOG PARLAMENTARIZMA (2006-2016)

Sažetak

Ustav Srbije od 2006. godine nije doneo značajnije novine na polju horizontalne organizacije vlasti. Parlamentarizam od 1990. godine je dodatno racionalizovan, ali politička praksa ukazuje na to da njegovi suštinski nedostaci nisu otklonjeni novim ustavom. Sistem vlasti je i dalje podložan prezidencijalizovanju, a njegovo funkcionisanje u praksi prevashodno zavisi od vaninstitucionalnih faktora. Prezidencijalizacija politike podrazumeva prenošenje težišta sa kolektivne, partijske politike na model individualizovanog, liderskog vođenja politike. Osim toga, Srbiju odlikuje izrazito nizak nivo pravne i političke kulture, pa otuda i nerazumevanje institucionalne logike suptilnih mehanizama parlamentarizma. Glavna slabost sistema vlasti u Srbiji je nekonzistentnost u ustavnom modeliranju institucije šefa države. Predsednik Republike je zamišljen kao moderatorna, arbitražna vlast koja bi trebalo da usklađuje rad parlamenta i vlade. Međutim, minula politička praksa ukazuje na to da predsednik Republike nikada nije, u pravom smislu te reči, ostvarivao tu svoju ulogu zato što postoji nesklad između neposrednog političkog legitimiteta i delokruga ovlašćenja kojima raspolaže. Kao mogući načini korekcije postojećeg sistema vlasti nameću se dva rešenja. S jedne strane, moguće je predvideti kancelarijsku varijantu parlamentarizma u kojoj bi se šef države birao u parlamentu. S druge, može se govoriti o ideji da racionalizovani parlamentarizam Srbije treba transformisati u polupredsednički sistem. To su mogući načini usklađivanja načina izbora šefa države i delokruga njegove nadležnosti. Međutim, saglasno ustavnoj tradiciji Srbije, ali i postojećem političkom ambijentu optiranje za polupredsednički sistem se čini unekoliko racionalnijim izborom.

Ključne reči:

Reference

  1. Вучић Александар, Нећу председника који ће стално да звоца, Интернет, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=11&dd=30&nav_category=11&nav_id=1204948, 29/03/2017
  2. Констан Бенжамен, Принципи политике и други списи, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2000.
  3. Марковић, Ратко, „Ка будућем уставу Србије, Политика, 09. јул 2017. године, стр. 4.
  4. Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет, Београд 2015.
  5. Марковић Ратко, „Одговорност председника Републике – према уставима Републике Србије од 1990. и 2006. године“, у зборнику: Два века српске уставности (приредили: Александар Фира, Ратко Марковић), Српска академија наука и уметности, Правни факултет, Београд 2010, стр. 17–38.
  6. Петров Владан, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2010.
  7. Орловић Слободан, „Уставне норме и положај владе Србије“, НБП – Журнал за криминалистику и право, бр. 3/2012, стр. 35-45.
  8. Симовић Дарко, Петров Владан, Уставно право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 2014.
  9. Симовић Дарко, „Институционалне претпоставке усклађивања уставноправног и реалног положаја председника Републике Србије“, НБП – Журнал за криминалистику и право, бр. 1/2013, стр. 11-23.
  10. Симовић Дарко, Полупредседнички систем, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, Београд 2008.
  11. Duverger Maurice, Echec au roi, Albin Michel, Paris 1978.
  12. Frison-Roche François, Le “modèle semi-présidentiel” comme instrument de la transition en Europe post-communiste, Bruylant, Bruxelles 2005.
  13. Hamilton Alexander, Madison James, Jay John., Federalistički spisi, Radnička štampa, Beograd 1981.
  14. Karvonen Lauri, The Personalisation of Politics: A Study of Parliamentary Democracies, ECPR Press, Colchester 2010.
  15. Webb Paul, Poguntke Thomas, “The Presidentialisation of Politics Thesis Defended”, Parliamentary Affairs, 66(3) 2013, 646-654.

  PRAVNI PROPISI

  1. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  2. Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  3. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 1/90.
  4. Закон о озакоњењу објеката, Службени гласник РС, бр. 96/2015.
  5. Предлог Закона о посебним условима продаје одређених непокретности, Интернет, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1825-15%20lat.pdf, 29/08/2017.

   

PERIODIKA Srpska politička misao specijal 2017 specijal/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:342.511“2006/2016“ 111-126
ç