Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА – САВРЕМЕНИ СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ ОДРЕДБИ АХТИСАРИЈЕВОГ ПЛАНА: КУЛТУРНО И ВЕРСКО НАСЛЕЂЕ И ПОСТКОНФЛИКТНИ СПОРАЗУМ БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ

Сажетак

Рад идентификује механизме заштите српског верског и културног наслеђа на Косову дефинисане Ахтисаријевим планом и анализира њихову досадашњу примену. Аутори имају за циљ да укажу на то да статус српског културног наслеђа на Косову укључује али и надилази питања заштите, очувања и неометане употребе у верским обредима. Културно наслеђе има дубоко политички контекст, који је до сада био занемарен у српско-албанским односима, са уверењем да ће шири споразум о статусу релативизовати питања културе и идентитета. У првом делу анализа даје свеобухватан преглед правних гаранција и искуства у њиховој примени, детаљно се бави примерима злоупотребе и непоштовања усвојеног нормативног оквира, критиком „посебног“ статуса за српско наслеђе и отвореним споровима између Српске православне цркве (СПЦ) и власти у Приштини. Кључни налаз анализе је да садашње уставне и законске гаранције не могу бити трајне и ефикасне у потпуној заштити српског културног наслеђа на Косову, као и да постоји дугогодишњи јаз између прописаних норми и њихове примене у пракси. У другом делу, текст даје упоредни преглед посебних статуса светих места у Европи. Будући да се екстериторијални статус често помиње као коначни модел за српско верско и културно наслеђе, рад је покушао да понуди и неколико модела територијалних решења за мање јединице, у облику енклава, екстериторијалности и кондоминијума. На крају, аутори врше преглед досадашње литературе посвећене културном наслеђу у постконфликтном периоду и указују на одсуство универзалног нормативног оквира и механизама заштите упркос развоју различитих међународних инструмената.

кључне речи:

Референце

  • Administration of the Mount Athos today. Accessed May 8, 2020. https://bit.ly/2LcFev2.
  • Arraiza, Jose Maria. 2014. “A Matter of Balance. Cultural Heritage, Property Rights and Inter-Ethnic Relations in Kosovo”. Paper presented at the conference Seminar on Property and Investment in Jus Post Bellum, Clarifying Norms, Principles, and Practices organized by the Grotius Centre for International Legal Studies, June 13, The Hague, The Netherlands.
  • Benzo, Andrea. 2014. “Towards a Definition of Sacred Places: Introductory Remarks.ˮ In Cultural Diversity and Law: Between Cultural Diversity and Common Heritage Legal and Religious Perspectives on the Sacred Places of the Mediterranean, eds. Silvio Ferrari and Andrea Benzo, 17‒23. Surrey-Burlington: Ashgate Publishing Limited.
  • Centre for social dialogue and regional initiatives. 2019. “Normalization of relations between Belgrade and Pristina from citizens perspective – What we know and what we feel?”
  • Constitution of the Republic of Greece. 1927.
  • Constitutional Court of the Republic of Kosovo. “AGJ943/16 Judgment 1-18.” 20 May 2016.
  • Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe from 1985 and the Council of Europe’s European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage from 1992.
  • Council of Europe. 1985. “Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe.”
  • Council of Europe. 1992. “European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage.”
  • Defreese, Michelle. 2009. “Kosovo: Cultural Heritage in Conflict.” Journal of Conflict Archaeology, 5(1): 257‒269.
  • Dumper, Michael and Craig Larkin. 2012. “The politics of heritage and the limitations of international agency in contested cities: a study of the role of UNESCO in Jerusalem’s Old City.” Review of International Studies 38 (1): 25‒52.
  • Eames, Andrew. 2017. “Travel – Europe’s Strange Border Anomaly.” BBC, December 11. Last access May 9, 2020. https://bbc.in/2xLvULJ.
  • Emancipimi Civil Ma Ndryshe. 2013. “Erroneous An Analysis of Numerous and Continuous Faults in Cultural Heritage.”
  • European Union Office in Kosovo. 2017. “EU is concerned by a lack of implementation of Constitutional Court ruling on the land dispute case in Decan/e.”
  • Government of Serbia. 2007. “Amendments to the Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement”.
  • Hisari, Lorika and Fouseki, Kalliopi. 2020. “Post-War Cultural Heritage Preservation in Kosovo: Rethinking the Implementation of Ahtisaari Plan Annex V.” Heritage 3 (1): 98‒115.
  • Hoxha, Gjejlane. 2012. “Legal protection of Cultural Heritage in Kosova – past, present and future.” In Balkanlarda Osmanl ıVakıflarıve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, edited by Mehmet Kurtoğlu, 217‒237. Istanbul-Edirne: Vakıflar Genel Müdürlüğü.
  • Jan S. Krogh’s Geosite: Brezovica. Last access May 9, 2020. https://bit.ly/2zj68Pe.
  • Kosovo’s Ministry of Culture, Youth and Sport. 2016. “National Strategy for Cultural Heritage 2017‒2027.”
  • Lateran Treaty. 1929.
  • Leanza, Umberto. 2014. “General Problems of International Law Concerning Sacred Places.” In Cultural Diversity and Law: Between Cultural Diversity and Common Heritage Legal and Religious Perspectives on the Sacred Places of the Mediterranean, eds. Silvio Ferrari and Andrea Benzo, 37‒56. Surrey-Burlington: Ashgate Publishing Limited.
  • Lončar, Jelena. 2015. “Cultural Heritage in Kosovo: Strengthening Exclusion through Inclusive Legislation.” In Figuring out the Enemy: Re-Imagining Serbian-AlbanianRelations, edited by Aleksandar Pavlović, Adriana Zaharijević, Rigels Halili, and Draško Gazela Pudar, 409‒427. Belgrade: Institute for philosophy and social theory.
  • Mehmetaj,Valmir. 2010. “Awakening Kosovo’s Cultural Heritage.” Kosovo 2.0, June 02. Last access May 8,2020. https://bit.ly/2zgHChH.
  • Office for Kosovo and Metohija. “Izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine.” 2015‒2018.
  • OSCE. “Challenges in the Protection of Immovable Tangible Cultural Heritage in Kosovo.”, 2014.
  • Papastatis, Haralambos К. 2004. „Savremeni Pravni Status Svete Gore.” U Zbornik radova Vizantološkog Instituta XLI (1): 525‒538. Beograd: Vizantološki institut.
  • Research Institute of Development and European Affairs. 2019. “The issue of Serbian Cultural Heritage in Kosovo in the context of an eventual ‘Grand Finale’ between Kosovo and Serbia.”
  • Samuels, Joel H. 2008. “Condominium Arrangements in International Practice: Reviving an Abandoned Concept of Boundary Dispute Resolution.” Michigan Journal of International Law 29 (4): 732‒780.
  • Stoyanov, Yuri. 2014. “The Sacred Spaces and Sites of the Mediterranean in Contemporary Theological, Anthropological, and Sociological Approaches and Debates.” In Cultural Diversity and Law: Between Cultural Diversity and Common Heritage Legal and Religious Perspectives on the Sacred Places of the Mediterranean, eds. Silvio Ferrari and Andrea Benzo, 25‒36. Surrey-Burlington: Ashgate Publishing Limited.
  • Svirca, Baki. 2014. “Sacred Places and Religious Institutions in Kosova – Comparative Legal and Religious Approach.” In Cultural Diversity and Law: Between Cultural Diversity and Common Heritage Legal and Religious Perspectives on the Sacred Places of the Mediterranean, edited by Silvio Ferrari and Andrea Benzo, 243‒271. Surrey-Burlington: Ashgate Publishing Limited.
  • UN Security Council. “Comprehensive Proposal for the Kosovo status settlement” (S/2007/168/Add.1) or “Ahtisaari Plan”. 26 March 2007.
  • UNESCO. 1954. “Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.” (with the 1999 Protocol).
  • UNESCO Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage from 1972, The Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict from 1954 (with the 1999 Protocol), The UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property.
  • UNESCO. 1972. “Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage.”
  • UNESCO. 1970. “Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property.”
  • UNESCO. “List of World Heritage in Danger. Last access May 8 2020.” https://bit.ly/3bcINvJ.
  • Van der Auwera, Sigrid. 2012. “Contemporary Conflict, Nationalism, and the Destruction of Cultural Property During Armed Conflict: A Theoretical Framework.” Journal of conflict archaeology 7(1): 49‒65.
периодика Српска политичка мисао 2/2021 2/2021 UDC 327.56(497.115)“2007“ 11-40