Изабери језик:
Тема броја

БАЛКАНИЗАЦИЈА СВЕТА

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ХАНТИНГТОНА: ТЕОРИЈА О СУКОБУ ЦИВИЛИЗАЦИЈА И МУЛТИПОЛАРИЗАЦИЈА СВЕТА

Сажетак

У раду се преиспитује Хантингтонов модел за разумевање конфликата у савременим међународним односима по коме су културно-религијски идентитети народа примарни узроци њихових међусобних сукобљавања. Полазећи од основних елемената његове парадигме о сукобу цивилизација, попут појма цивилизација и њихове типологије, појма сукоба, њихових врста и  узрока којима је посвећен први део рада, у средишњем делу рада се даје пресек критичких осврта на Хантингтонов модел сукоба цивилизација од начелних критика до оних појединачних. Након тога се – а имајући у виду савремена међународна дешавања и процесе у временима „новог хладног рата” – синтетичко аналитичким методом покушава утврдити да ли је у којој мери Хантингон био у праву, односно колико је био тачан његов модел за разумевање сукоба, а колико није. Завршни део рада посвећен је разумевању савремених међуцивизацијских односа управо у односу на Хантингтонове предикције.

кључне речи:

Референце

  Гајић, Александар. 2023.„Колико се „нови хладни рат” разликује од старог?”. Политичка ревија 1/2023, Београд: Институт за политичке студије: 71-92.

  Дугин, Александр. 2015. Теория многополярного мира. Плюриверсум. Учебное пособие. Мосвка: Академический Проект.

  Хантингтон, Семјуел. 1998. Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка. Подгорица. ЦИД.

  Аsh, Timoty Garton. 2000. History of the Present. London: Penguin.

  Diplo H./ISSF. 2019. “Teaching Roundtable 11-6 on The Clash of Civilizations in the IR Classroom”, 06.11.2019.  https://networks.h-net.org/node/28443/discussions/5273269/h-diploissf-teaching-roundtable-11-6-clash-civilizations-ir  приступљено 20.11.2023.

  Еisenstadt, Shmuel. 2002. Mulitple Modernities. London: Routledge.

  Elst, Koenraad. 2001. „India’s Only Communalist: an Introduction to the Work of Sita Ram Goel”, Sharma, A. (2001). Hinduism and secularism: After Ayodhya. Basingstoke: Palgrave.

  Erdem, Egin. 2002. “The Clash of Civilization revisited after September11”, Alternatives – Turkish Journal of International Relations, vol 1 no. 2. Merkez/Yalova: Yalova University.

  Kahteran, Nevad. 2002. Perenijalna filozofija „Philosophia Perrenis”. Sarajevo: El Kalem.

  Krauč, Kolin. 2014. Postdemokratija. Beograd: Karpos.

  Lings, Martin, Minnaar, Clinton. 2007. The Underlying Religion: An Introduction to the Perennial Philosophy, Bloomington, Indiana: World Wisdom.

  Fox, Jonathan. 2001. “Two Civilizations and Ethnic Conflict: Islam and the West Source”. Journal of
  Peace Research
  38, no. 4. http://www.jstor.org/stable/424897. приступљено 29.11.2023.

  Fukujama, Frensis. 2002. Kraj istorije i poslednji čovek, Podgorica i Banja Luka: CID i Romanov.

  Henderson, Errol, Tucker Richard. 2001. “Clear and Present Strangers: The Clash of Civilizations and International Conflict.” International Studies Quarterly 45, no. 2 (June 2001), http://www.jstor.org/stable/3096113 приступљено 29.11.2023

  Huntington, Samuel. 1993. „The Clash of Civilizations?”. Foreign Affairs. 72 (3): 22–49.

  Klare, Michael. 2002. Resource Wars: New Landscape of Global Conflict. New York: Henry Holt.

  Kesić, Dušan. 2019. „Koncept strateške kulture u studijama bezbednosti”. Godišnjak Fakulteta bezbednosti 2019/1. Beograd: Fakultet bezbednosti: 147-167.

   Lewis, Bernard. 1990. „The Roots of Muslim Rage”. The Atlantic Monthly, September 1990 https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1990/09/the-roots-of-muslim-rage/304643/ приступљено 28.11.2023.

  Oprea, Anastasia.2020. „The border that is not there: a critique of Samuel Huntington’s concept of „Clash of Civilizations”. Cabo dos Trabalhos 1/2020. https://cabodostrabalhos.ces.uc.pt/n14/documentos/02_AnastiaOprea.pdf приступљено 28.11.2023.ž

  Russett, Bruce, John, Oneal and Cox Michaelene. 2000. “Clash of Civilizations, or Realism and Liberalism Déjà Vu? Some Evidence”. Journal of Peace Research 37, no. 5 (Sep 2000), http://jpr.sagepub.com/cgi/content/abstract/37/5/583. приступљено 29.11.2023.

  Said, Edward. 2001. „Clash of Ignorance”. The Nation [Online] https://www.thenation.com/article/archive/clash- ignorance приступљено 28.11.2023.

  Tian, Dewen. 2022.”What’s Wrong with the “Clash of Civilizations””. China Watch Vol. 2, No. 5, February 2022:  1-8.

  Tusicisny,  Andrej. 2004. “Civilizational Conflicts: More Frequent, Longer, and Bloodier?”. Journal of
  Peace Research
  41, no. 4 (July 2004), http://www.jstor.org/stable/4149685 приступљено 29.11.2023.

Национални интерес 1/2024 1/2024 УДК 3 51-72