Изабери језик:
Тема броја

ЦРКВА, ВОЈСКА, НАЦИЈА – ТРИ „ТАЧКЕ ОСЛОНЦА“ У ВРЕМЕНУ КРИЗЕ

ПРЕГОВАРАЊЕ ЕТНИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА – ШТА ЗНАЧИ БИТИ СРПСКИ СТУДЕНТ НА БЕЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ?

Сажетак

У раду ће бити речи о стратегијама преговарања етничког идентитета српских студената који су на школовању у Бечу. Под преговарањем се подразумева процес суочавања интерне дефиниције етницитета са екстерном дефиницијом, односно степен поклапања двеју дефиниција, као и механизми којима се имигранти служе у превладавању потенцијалног непоклапања. Посебан нагласак је стављен на интеракције српских студената са већинском етничком групом како у неформалним, тако и у формалним ситуацијама које су укорењене у конкретан контекст савременог аустријског друштва. Истраживање је базирано на приступу комбинованих метода. Прикупљање података је у првој фази спроведено посредством онлајн фокус групног интервјуа у којем је учествовало шест студената различитих социо-демографских карактеристика. Ова фаза била је припремна за другу која се односила на конструкцију и спровођење електронског упитника у оквиру анкетног дела истраживања. Електронски упитник попунило је 287 студената са различитих универзитета у Бечу и нивоа студија. На основу прикупљених података, на крају рада се закључује да се српски студенти приликом одласка на студије у Беч суочавају са екстерномдефиницијом етницитета која се не поклапа са њиховом интерном, те да тај несклад решавају преко различитих механизама прилагођавања сопственог етничког идентитета захтевима новог друштвеног контекста.

кључне речи:

Референце

  Antonijević, Dragana. 2013. Stranac ovde, stranac tamo. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

  Barth, Fredrik. 1969. Ethnic Groups and Boundaries. Boston: Little, Brown and Company.

  Douglas, Mary. 1966/1984. Purity and Danger. London: Routledge.

  Eriksen, Thomas Hylland. 1993. Ethnicity and Nationalism. London: Pluto Press.

  Fenton, Steve. 1999. Ethnicity. London: Macmillan Press.

  Goffman, Erving. 1956. The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh.

  Goffman, Erving. 1967/1982. Interaction Ritual. New York: Pantheon Books.

  Goffman, Erving. 1974/1986. Frame Analysis. Boston: Northeastern University Press.

  Grečić, Vladimir. 2019. Srpska stvaralačka inteligencija u rasejanju. Novi Sad: Matica srpska.

  Hall, Stuart. 1996. „The new ethnicities”. In Ethnicity, (eds.) John Hutchinson & Anthony D. Smith, pp. 161-164. Oxford: Oxford University Press.

  Ivanović, Vladimir. 2012. Geburtstag pišeš normalno: jugoslovenski gastarbajteri u SR Nemačkoj i Austriji 1965-1973. Beograd: Institut za savremenu istoriju.

  Jenkins, Richard. 2008. Rethinking Ethnicity. Los Angeles: Sage.

  Kuckartz, Udo. 2014. Qualitative Text Analysis. London: SAGE.

  Malešević, Siniša. 2004. The Sociology of Ethnicity. London: Sage Publications.

  Matić, Svetlana i Lopušina Marko. 2019. Srbi u Austriji. Novi Sad: Prometej i EUPROGRESS.

  Peoples, James & Garrick Bailey. 2012. Humanity – An Introduction to Cultural Anthropology. Wadsworth: Cengage Learning.

  Roosens, Eugeen 1989. Creating Ethnicity. London: Sage.

  Ryan, Louise 2010. „Becoming Polish in London: negotiating ethnicity through migration”. Social Identities, 16(3): 359-376. https://doi.org/10.1080/13504630.2010.482425.

  Smith, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin Books.

  Statistik Austria. 2021a. Bevölkerung am 1.1.2021 nach detailliertem Geburtsland und Bundesland. Vienna: Statistik Austria.

  Statistik Austria. 2021b. Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2021 nach detaillierter Staatsangehörigkeit. Vienna: Statistik Austria.

  Stayman, Douglas M. and Rohit Deshpande. 1989. „Situational ethnicity and consumer behavior.” Journal of Consumer Research, 16 (3): 361-371.

  Vidicki, Vladan. 2023. „Značaj socijalnog kapitala, mreža i resursa etničke grupe za preduzetništvo srpskih imigranata u Beču”. Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu: Filozofski fakultet.

периодика НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 3/2023 3/2023 УДК 378.18(=163.41)(436) 47-66