Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРЕГОВАРАЧКИ КАПАЦИТЕТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВAЊА ЕУ

Сажетак

У раду се разматрају преговарачки капацитети Републике Србије у процесу приступања Европској унији, односно, шта је све Србија урадила у досадашњим фазама и какве су јој могућности да испуни све захтеве који се пред њу постављају. Србија је постала део Процеса стабилизације и придруживања у октобру 2000. године, а први обавезујући однос Србије са ЕУ је наступио 2008. потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) и Прелазног трговинског споразума. Након што је Србија у децембру 2009. године поднела захтев за стицање статуса кандидата, Европски савет је у новембру 2010. дао мандат Европској комисији да се изјасни о том захтеву. Комисија је препоручила Савету да Србији додели статус земље кандидата за чланство, узимајући у обзир до сада постигнути напредак. На самиту Европског савета 28. јуна 2013. године донета је одлука о отварању преговора о чланству Србије у Европској унији. Зелено светло добијено у Бриселу било је знак за интензивирање припрема за свеобухватан, озбиљан, вишегодишњи преговарачки процес који би Србију требало да приближи, а потом и доведе до чланства у ЕУ. Процес припрема одвија се у Бриселу и Београду уз редовну комуникацију и појачану сарадњу радних група и тимова који су укључени у преговарачки процес. У раду ће се напоменути и поједина искуства Хрватске и Црне Горе које су прешле делове пута које Србију тек чекају.

кључне речи:

Референце

  1. Буквар европских интеграција, пето измењено и допуњено издање, Влада Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције, Београд, 2013.
  2. Вукашиновић Радојичић, Зорица: Европски службенички системи, КПА, Београд, 2014.
  3. Вукчевић, Дејана: „Допринос либералне теорије међувладиних односа у изучавању процеса европске интеграције“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/
  4. Гаћиновић, Радослав: Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  5. Драгишић, Зоран: „Процес европсих интеграција и национална безбедност Србије“, Српска политичка мисао, Београд, 2/2013.
  6. Ђурић, Ивана: Преговарачка поглавља 23 и 24: о чему преговарамо?, ГИЗ, Београд, 2013.
  7. Ковачевић, Живорад: Међународно преговарање, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  8. Лилић, Стеван: Правни капацитети Србије за европске интеграције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008.
  9. Мијалковић, Саша, Никач, Жељко: ”Заштита националних интереса Републике Србије у процесу европских интеграција”, Српска политичка мисао, Београд, 4/2012.
  10. Мишчевић, Тања: Придруживање Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009.
  11. Мојсиловић, Жељко: „Дипломатско преговарање у функцији спољне политике државе“, Српска политичка мисао, Београд, бр. 3/2011.
  12. Преговарачка поглавља – 35 корака ка Европској унији, Информациони центар ЕУ у Београду, Београд, 2014.
  13. Радовић, М. Блажо: „Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније и Србија након уговора из Лисабона“, Годишњак бр. 6, Факултет политичких наука, Београд, 2011.
  14. Стратегија комуникације Владе Републике Србије о процесу приступања Републике Србије Европској унији, Влада Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције, Београд, 2012.
  15. Хикс, Сајмон: Политички систем Европске Уније, Службени гласник, Београд, 2007.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 341.217(4-672EU:497.11) 201-217