Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

PREGOVARAČKI KAPACITETI REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EU

Sažetak

U radu se razmatraju pregovarački kapaciteti Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, odnosno, šta je sve Srbija uradila u dosadašnjim fazama i kakve su joj mogućnosti da ispuni sve zahteve koji se pred nju postavljaju. Srbija je postala deo Procesa stabilizacije i pridruživanja u oktobru 2000. godine, a prvi obavezujući odnos Srbije sa EU je nastupio 2008. potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Prelaznog trgovinskog sporazuma. Nakon što je Srbija u decembru 2009. godine podnela zahtev za sticanje statusa kandidata, Evropski savet je u novembru 2010. dao mandat Evropskoj komisiji da se izjasni o tom zahtevu. Komisija je preporučila Savetu da Srbiji dodeli status zemlje kandidata za članstvo, uzimajući u obzir do sada postignuti napredak. Na samitu Evropskog saveta 28. juna 2013. godine doneta je odluka o otvaranju pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Zeleno svetlo dobijeno u Briselu bilo je znak za intenziviranje priprema za sveobuhvatan, ozbiljan, višegodišnji pregovarački proces koji bi Srbiju trebalo da približi, a potom i dovede do članstva u EU. Proces priprema odvija se u Briselu i Beogradu uz redovnu komunikaciju i pojačanu saradnju radnih grupa i timova koji su uključeni u pregovarački proces. U radu će se napomenuti i pojedina iskustva Hrvatske i Crne Gore koje su prešle delove puta koje Srbiju tek čekaju.

Ključne reči:

Reference

  1. Буквар европских интеграција, пето измењено и допуњено издање, Влада Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције, Београд, 2013.
  2. Вукашиновић Радојичић, Зорица: Европски службенички системи, КПА, Београд, 2014.
  3. Вукчевић, Дејана: „Допринос либералне теорије међувладиних односа у изучавању процеса европске интеграције“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/
  4. Гаћиновић, Радослав: Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  5. Драгишић, Зоран: „Процес европсих интеграција и национална безбедност Србије“, Српска политичка мисао, Београд, 2/2013.
  6. Ђурић, Ивана: Преговарачка поглавља 23 и 24: о чему преговарамо?, ГИЗ, Београд, 2013.
  7. Ковачевић, Живорад: Међународно преговарање, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  8. Лилић, Стеван: Правни капацитети Србије за европске интеграције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008.
  9. Мијалковић, Саша, Никач, Жељко: ”Заштита националних интереса Републике Србије у процесу европских интеграција”, Српска политичка мисао, Београд, 4/2012.
  10. Мишчевић, Тања: Придруживање Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009.
  11. Мојсиловић, Жељко: „Дипломатско преговарање у функцији спољне политике државе“, Српска политичка мисао, Београд, бр. 3/2011.
  12. Преговарачка поглавља – 35 корака ка Европској унији, Информациони центар ЕУ у Београду, Београд, 2014.
  13. Радовић, М. Блажо: „Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније и Србија након уговора из Лисабона“, Годишњак бр. 6, Факултет политичких наука, Београд, 2011.
  14. Стратегија комуникације Владе Републике Србије о процесу приступања Републике Србије Европској унији, Влада Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције, Београд, 2012.
  15. Хикс, Сајмон: Политички систем Европске Уније, Службени гласник, Београд, 2007.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2014 УДК 341.217(4-672EU:497.11) 201-217
ç