Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА

ПРЕДСТАВЉЕНОСТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2000. ДО 2020. ГОДИНЕ

Сажетак

Да би један парламент могао да буде сматран демократским, основна функција коју треба да задовољава јесте да адекватно врши репрезентативну функцију, односно да адекватно представља грађане једне земље. Такође, треба да испуни још један критеријум – да одражава друштвену разноликост становништва у погледу пола, језика, религије, етничке припадности или неких других политички важних одлика. Требало би да постоје механизми који би додатним правима дали могућност представницима мањинских група у парламенту како би рад на равноправној бази и репрезентативна функција коју обављају. Афирмативном акцијом, односно изменом закона и успостављањем природног прага за националне мањине, омогућено им је да по први пут уђу у Народну скупштину Републике Србије на самосталним листама. Оно што је било приметно у свим сазивима парламента од 2000. године је то да ниједна ромска мањинска листа није остварила никакав значајан резултат, иако је ромска национална мањина друга по бројности у Србији, одмах после мађарске. Један од закључака је био да на то има утицај територијална дисперзивност, мада њој можемо додати и низак ниво образовања ромске популације. Остале мањине имале су релативно добру представљеност у парламенту. Националне мањине су укључене у готово све одборе и релативно добро представљене.

кључне речи:

Референце

  • Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије, одржаних 23. децембра 2000. Службени гласник РС, бр. 2/2001.
  • Извештај о резултатима избора за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије, одржаних 28. децембра 2003. године, Службени гласник РС, бр. 131/03.
  • Извештај о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије одржаних 21. јануара 2007. године, Службени гласник РС, бр. 16/2007.
  • Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржаних 11. маја 2008, Службени гласник РС, бр. 53/2008.
  • Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржаним 6. маја 2012. године, Службени гласник РС, бр. 48/2012.
  • Орловић, Славиша. 2011. „Политичко представљање националних мањина – Србија у компаративној перспективи“. Миграцијске и етничке теме, бр. 3.
  • Орловић, Славиша. 2012. ,,Политичке последице изборног система у Србији“, Политички живот, бр. 4, Факултет политичких наука Универзитета у Београду.
  • Републички завод за статистику Републике Србије, Статистички годишњак Републике Србије, 2018, 41.
  • Arhiva Narodne skupštine Republike Srbije (Arhiva NSRS).
  • Beetham, David. 2013. Parlament i demokratija u XXI veku – vodič ka dobroj praksi. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija.
  • Christiano, Thomas. 1996. The Rule of the Many: Fundamental Issues in Democratic Theory Colorado: Westeview Press.
  • Dres, Frowein, and Roland Bank. 2000. The Participation of Minorities in Decision-Making Processes. Committee of Experts on Issues Relating to the Protection of National Minorities (DH-MIN) of the Council of Europe.
  • Lončar, Jelena. 2016. “Electoral Accountability and Substantive Representation of National Minorities: The Case of Serbia ”. East European Politics and Societies 30, no. 4 (2016).
  • Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, Republička izborna komisija, dostupno na: http://www.rik.parlament.gov.rs/arhiva-izbori-za-narodne-poslanike-2014.php, pristupljeno 28.8.2019. godine (RIK 2014)
  • Palermo, Francesco, and Jens Woelk. 2003. “No representation without recognition: The right to political participation of (National) minorities”. European Integration 25, no. 3 (2003).
  • Pitkin, Hannah Fenichel. 1967. The Concept of Representation. Berkley: University of California Press.
  • Republički zavod za statistiku, dostupno na: http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162, pristupljeno: 28.8.2019. godine (Popis 2002, 2011).
  • Saward, Michael. 2006. “The Representative Claim”. Contemporary Political Theory 5 (n.d.).
  • Stockemer, Daniel and Kchouk Bilel. 2017. ,,Inclusive parliaments: a trigger for higher electoral integrity? ” The Journal of Legislative Studies 23, no. 3 (2017).
  • Tanjug- dostupno na: https://mondo.rs/Info/Srbija/a60418/Jordanac-radikalski-poslanik.html, pristupljeno: 28.8.2019. godine (Tanjug 2007)
  • Wheatley, S. 2002. ,,Non-discrimination and equality in the right of political participation for minorities”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (JEMIE), no. 3 (2020).
периодика Политичка ревија 4/2020 4/2020 УДК 323.15:342.53(497.11)“2000/2020“ 209-233