Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA POLEMIKA, OSVRTI I PRIKAZI

PRAVOSLAVLJE I NJEGOVO ZNAČENJE DANAS (U KONTEKSTU RAZMATRANJA FILOZOFSKO-PRAVNE MISLI IVANA ALEKSANDROVIČA ILJINA)

Sažetak

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2013 УДК: 271.2:140.8 209-220
ç