Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

PRAVNA DRŽAVA ILI DIKTATURA?

Sažetak

Prikaz knjige: Herman Heler, Pravna država ili diktatura?, preveo Danilo N. Basta, Dosije, Beograd, 2011, 39. str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2012 УДК 321.01+32(4)”1918/1945” (049.3) 476-481
ç