Izaberi jezik:
Tema broja

USPOSTAVLJANJE SISTEMA KVALITETA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

Sažetak

Puna primena Zakona o socijalnoj zaštiti postići će se donošenjem svih podzakonskih akata koja su Zakonom propisana a koja konkretnije i bliže regulišu oblasti socijalne zaštite. Predmet analize ovog rada je Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, akt koji je zamenio celu jednu grupu pravilnika koja su ranije uređivala standarde u zavisnosti od korisničkih grupa. Cilj rada je da se da jedna analiza uslova i standarda koja će pružaocima usluga socijalne zaštite skrenuti pažnju na ključna mesta Pravilnika i da ukaže na važnost primene Pravilnika u svakodnevnom radu pružalaca usluga, u smislu kontinuiranog ispunjavanja strukturalnih i funkcionalnih standarda usluga, kako zajedničkih, tako i posebnih, specifičnih za konkretnu uslugu. Primena Pravilnika predstavlja značajan korak u procesu uvođenja kvaliteta u sistem socijalne zaštite, uređenju sistema i uspostavljanju sistema licenciranja organizacija socijalne za­štite.

Ključne reči:

Reference

  1. Бркић Мирослав, „Карактеристике система социјалне заштите у Србији и Европи“, Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2013
  2. Жегарац Невенка, Бркић Мирослав, Развој локалних услуга социјалне зашти­те, Програм Уједињених Нација за развој (UNDP), Београд, 2007,
  3. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  4. Извештај о раду, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 2013, интернет презентација Министарства рада, запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov.rs.
  5. Милосављевић Милосав, „Традиција истраживања у социјалном раду“, Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2013
  6. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 42/2013.
  7. Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите, Службени гла­сник РС, бр. 42/2013.
  8. Quality Mаnаgement Priciples, International Organization for Standardization, htpp://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html
PERIODIKA Socijalna politika 2/2013 УДК 364:340.134(497.11) 51-67
ç