Izaberi jezik:
Tema broja

OBNOVA SRBISTIKE - NAUČNE POLEMIKE, OSVRTI I PRIKAZI

PRAVDA, PRAVO I ETIKA SILE

Sažetak

Okupacija Republike Srpske Krajine, teritorije koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija , i koja je završnom vojnom akcijom hrvatskih snaga obavljena pre dvadeset i pet godina (od 04. do 05. VIII 1995.) smatra se, sve do danas, (od strane Hrvatske i njoj naklonjenih zemalja), regularnom, legitimnom i istorijski okončanom činjenicom. Nažalost, to postojeće faktičko stanje, protok vremena i obuzetost raznim drugim egzistencijalnim problemima, doveli su do toga da su i mnogi pripadnici srpskog korpusa zanemarili ovo pitanje, a određeni pojedinci su, u međuvremenu, svojim nerazumnim ponašanjem, još i „legli na rudu“ hrvatskog opravdavanja zločinačke akcije „Oluje.“ Malo-pomalo, zaboravlja se šta se, zapravo desilo, kakav je zločin učinjen nad našim narodom i šta znači gubitak vekovnih srpskih prostora, sa kojih je prognano (ili se pod pritiskom iselilo preko 800 000 Srba). Temeljno etničko čišćenje, kao i današnji neshvatljivo težak položaj preostalog srpskog stanovništva u Hrvatskoj, uopšte ne dotiču takozvanu međunarodnu zajednicu, koja je svoje dvostruke standarde prema nama ispoljavala (odnosno, ispoljava) i u mnogim drugim situacijama. Demokratija koju kreiraju svetski moćnici (a deklarativno i licemerno je primenjuju i pravdaju kada je u pitanju srpski narod), uglavnom podseća na „demokratiju u dometu mazginog užeta“ (Borislav Pekić). U tom smislu, i Dobrica Ćosić (kao predsednik SR Jugoslavije), u svojoj knjizi Kosovo, na jednom mestu sa očiglednom razočaranošću kaže: „Svet je svirep, podao, pokvaren.“

Ključne reči:

Reference

  • Велимировић. Николај. 2018. Мисионарска писма, Београд: Evro Book.
  • Гордић, Славко. 2020. Међу својима, Нови Сад: Академска књига.
  • Дерида, Жак. 1995. Сила закона, Нови Сад: Светови.
  • Макијавели, Николо. 1964. Владалац, Београд: Рад.
  • Ниче, Фридрих. 1976. Воља за моћ, Београд: Просвета.
  • Пекић, Борислав. 2001. Политички списи, Нови Сад: Соларис, Стилос.
  • Петровић, П. Његош, 1974. Горски вијенац, Целокупна дела, Београд: Просвета.
  • Поповић, Ј. Душан. 1990. Срби у Војводини 1-3, Нови Сад: Матица српска.
  • Радош, Јово. 2017. Српска народна филозофија, Нови Сад: Завод за културу Војводине; Сремски Карловци: Каирос.
  • Радош, Јово. 2000. Почеци философије права код Срба, Нови Сад: Прометеј.
  • Ћосић, Добрица. 2004. Косово, Београд: Новости.
  • Цвијић, Јован. 1931. Балканско полуострво и јужнословенске земље: основи антропогеографије, Књига друга, Београд.
PERIODIKA Politička revija 3/2021 3/2021 УДК 94(=163.41)(497.5)"1990/1995":172.4 319-326
ç