Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

PRAVDA I MOĆ: POUKE MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Sažetak

Predmet teksta je zaostavština Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju sagledana u svetlu činjenice da ova pravosudna institucija uskoro okončava svoj više puta produžavani mandat. Autorka se u radu osvrće na više aspekata njenog višedecenijskog poslovanja koji jasno osvedočavaju prevalenciju političkih nad pravnim i moralnim motivima njenih osnivača i finansijera. Reč je, najpre, o kaznenoj politici Tribunala o kojoj autorka govori „tvrdim“ i neumoljivim jezikom brojki. Ona se potom osvrće na praktično-političke reperkusije rečene politike MKTBJ-a, dovodeći ih u vezu sa tekućim geopolitičkim redizajniranjem prostora postjugoslovenskog Zapadnog Balkana. U narednom delu rada tematizovan je problem međunacionalnog pomirenja kojem je, deklarativno uzev, Tribunal trebalo da doprinese. Zaključak autorke je da je svojom dosadašnjom intervencijom u međunacionalne odnose na prostorima nekadašnje zajedničke države MKTBJ stvorio više pretpostavki za obnavljanje sukoba u bližoj ili daljoj budućnosti, nego za stabilan i trajan mir u jednom razorenom i krvlju prenatopljenom regionu.

Ključne reči:

Reference

  1. Време, бр. 999, 25.02.2010.
  2. Радојичић Мирјана, „Међународни кривични трибунал за бившу Југославију – између кажњивости и исплативости ратног злочина“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2011, стр. 407–433.
  3. Чарнић Доротеа, „Шта је истина о судбини сведока против Харадинаја?“, Политика, 31.08.2011.
  4. Best Geffrey, War & Law since 1945, Clarendon Press, Oxford, 2002.
  5. Bešlin Milivoj, „Kako se od ratnih zločinaca prave heroji?“, Internet, https://www.slobodnaevropa.org/a/most-kako-se-od-ratnih-zlocinaca-prave-heroji/27311741.html, 20/08/2017.
  6. Biserko Sonja, „Reciklaža istorije“, Helsinška povelja, br. 53/2002, стр. 3.
  7. Čivikov Žerminal, Srebrenica. Krunski svedok, Albatros Plus, Beograd, 2009.
  8. Ćirić Jovan, „Da li će posle ‛Hagaʼ doći do istinskog pomirenja na prostorima bivše SFRJ?“, u zborniku: Haški tribunal između prava i politike (priredio: Jovan Ćirić), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2013, стр. 171–192.
  9. „Hag osudio Srbe na 1125 godina zatvora“, Internet, http://www.nspm.rs/hronika/hag-osudio-srbe-na-1125-godina-zatvora.html, 11/08/2015.
  10. „Hearing u Helsinškoj komisiji“, Američki kongres 2. april 2009, Internet, http://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/hearing%20u%20helsinskoj%20komisiji.doc, 20/10/2016.
  11. Herman Edvard S., Peterson David, The Politics of Genocide, Monthly Review Press, New York, 2010.
  12. Johnstone Diana, Fool’s Crusade, Pluto Press, London, 2002.
  13. Jokic Aleksandar, “Genocidalism”, The Journal of Ethics, No. 3/2004, стр. 251–297.
  14. Kandić Nataša, “Human Rights in Time of War”, Internet, http://www.spesktruth.org/defend/profiles/profile-22. asp, 10/06/2017.
  15. Najs Džefri, „Bilo je političkih pritisaka na rad Haškog suda“, Blic, 03.04.2011.
  16. “Prosecutor v. Radislav Krstic: Judgement”, Internet, http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf, 08/11/2015.
  17. Schabas А. William, “Was Genocide Committed in Bosnia and Herzegovina? First Judgments of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, Fordham Journal of International Law, No. 1/2001, стр. 23–53.
  18. Sellers Kirsten, “The tirrany of human rights”, The Spectator, 28.08.1999.
  19. Skočo Mirjana, Vudžer Vilijam, „Ratni zločini“, u zborniku: Degradirana moć: mediji i kosovska kriza (priredili: Filip Hemond i Edvard Herman), Plato, Beograd, 2001, стр. 51–68.
  20. Sob Pеter, “The Dynamics of International Criminal Tribunals”, Nordic Yournal of International Law, Nо. 2/1988, стр. 84–99.
  21. Šušnjica Srđan, „Ime i prezime bh. genocida je Republika Srpska“, Internet, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/ime-i-prezime-bh-genocida-je-republika-srpska, 20/08/2017.
  22. „Većina ima negativan stav o Hagu“, Internet, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=02&dd=28&nav_id=586388, 22/05/2013.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2018 УДК 341.645.5:343.11(497.1) 213-224
ç