Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE I PRAVNE TEORIJE I PRAKSE

PRAVDA I EKSPLOATACIJA KOD ANALITIČKIH MARKSISTA – ODRICANjE OD „FETIŠIZACIJE RADA”

Sažetak

Mjesto na kome škola analitičkog marksizma značajno odstupa od učenja klasičnog marksizma jeste u shvatanju šta rad predstavlja za živote ljudi. Klasični marksisiti su bili i suviše zaokupljeni radom. Rad je bio osnovno mjerilo svih ostalih teorijskih kategorija. Sam pojam eksploatacije u klasičnom marksizmu određuje postojanje najamnog rada kao inherentno nepravedno. Eksploatacija izvedena iz marksističkog teorijskog krila ima isključivo tehničku prirodu. Remer insistira na jednom potpuno drugačijem pojmu eksploatacije koji ima isključivo distributivne odlike i koji ne fetišizuje rad kao jedino mjesto gdje se eksploatacija može dogoditi. Svoju definiciju eksploatacije Remer približava Rolsovoj kada kaže da je eksploatisana ona društvena grupa kojoj će biti bolje ukoliko povuče svoj per capita udio u spoljnim resursima nego li da igra kapitalističku igru. Ova definicija ima dosta sličnosti sa Rolsovom definicijom eksploatacije kao nepravičnog korišćenja slabe pregovaračke pozicije nekih članova društva u procesu raspodjele. Škole liberalnog egalitarizma i analitičkog marksizma govore na sličan način o pojmu eksploatacije.

Ključne reči:

Reference

  • Бери, Норман. 2007. Увод у модерну политичку теорију. Београд: Службени гласник.
  • Ераковић, Дијана. 2013. „Г. А. Коенова критика Паретовог аргумента у Ролсовој теорији праведности – једнакост се не тражи.” Политичке перспективе, 1: 41–55.
  • Кимлика, Вил. 2009. Савремена политичка филозофија. Београд: Нова српска политичка мисао.
  • Коен, Г. А. 1987. Maрксово схватање теорије историје. Београд: Искра.
  • Maркс, К. и Енгелс Ф. 1964. Немачка идеологија, књига I. Београд: Култура.
  • Maркс, К. и Енгелс Ф. 1964а. Немачка идеологија, књига II. Београд: Култура.
  • Ролс, Џон. 1998. Теорија правде. Београд: Службени лист.
  • Ролс, Џон. 1998а. Политички либерализам. Београд: Филип Вишњић.
  • Салатић, Стеван. 2013. ,,Правда у црвеној хаљини – једно виђење правде из угла аналитичког марксизма”. Зборник радова треће школе политичке филозофије ,,др Зоран Ђинђић, 1/2013.
  • Berry, Brian. 1965. Political Argument. London: Routledge and Kegan Paul.
  • Berry, Brian. 1989. Theories of Justice. Los Angeles: University of California Press.
  • Buchanan, Allen E. 1982. Marx and Justice. London: The Radical Critique of Liberalism.
  • Cohen, G. A. 2008. Rescuing Justice and Equality. Harvard: Harvard Univeristy Press.
  • Lebowitz, Michael A. 1988. “Is Anylitical Marxism Marxism.” Science and Society, 52 (2): 191–214.
  • Lukes, Steven. 1985. Marxism and Morality. Oxford: Oxford University Press.
  • Petersen, Trond. 1984. “Review: Class and Exploatation: Description and Ethics. Notes on John Roemer ‘A General Theory of Exploatation and Class’.” Acta Sociologica, 27 (4): 323–337.
  • Roemer, John. 1982. A General Theory of Exploatation and Class. Cambridge: Harvard University Press.
  • Roemer, John. 1986. Analitical Marxism. Cambridge: Cambridge Univeristy Press.
  • Roemer, John. 1996. Theories of Distributive Justice. Harward: Harward University Press.
  • Valentin, Peter. 1997. “Theories of Distributive Justice by John Roemer – book review.” Oxford: Mind, New Series, 106 (424): 795–779.
  • Van Parijs, Philippe. 1995. Real Freedom for All. Oxford: Oxford University Press.
  • Van Parijs, Philippe. 2000. “A Basic Income for All.” Boston Review 23 (3).
  • Wright, Eric Olin. 1985. Clasess. London: Verso.
  • Wright, Eric Olin. 1994. Interogating inequality, Essays on Classic Analysis, Socialism and Marxism. London: Verso.
PERIODIKA Politička revija 2/2022 2/2022 УДК 331.101:177]:141.82 51-67
ç