Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ ПОГЛЕД НА ФРАНЦУСКО СХВАТАЊЕ НАЦИЈЕ

Сажетак

Постоје извесне категорије у области друштвених наука чија сложеност захтева вишеструко објашњење и разматрање са становишта различитих дисциплина. Једна од таквих категорија је ван сваке сумње и нација. Вероватно је тешко, па и немогуће, само и побројати, а камоли свеобухватно анализирати број научних скупова и количину хартије који су посвећени широм света, а у Европи првенствено, овом сложеном феномену. Ми наравно на овом месту имамо знатно скромније амбиције- осветлити превасходно са два аспекта, конкретно правног и политичког, у једној одређеној земљи, Француској, овај кључни и никад довољно објашњени појам који има готово незаобилазан значај скоро у свим друштвеним наукама. У том правцу позабавићемо се правном анализом темељних аката на којем почива савремена Француска, законским оквиром, па делом и (уставно)судском праксом. У политичком пак смислу су нам релевантни основни постулати Француске револуције, ставови појединих аутора, као и главне идеолошке поставке водећих политичких снага у земљи по овом питању.

кључне речи:

Референце

  1. Мил Џон Стјуарт, О слободи, Правни факултет Универзитета у Београду, 2007.
  2. Одлука Уставног савета, Internet, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..-dc/decision-n-91-290-dc-du-09-mai-1991.8758.html, 15/01/2017.
  3. Пешић Милена, Новаковић Александар, „Проблем идентитета и мултикултурализам“, Српска политичка мисао, 2/2010, стр. 141-164.
  4. Тасић Ђорђе, Проблем оправдања државе, Службени лист СРЈ, 1995.
  5. Трифуновић Весна ,,Мултикултурализам и образовање: проблем плурализације идентитета“, Српска политичка мисао, 2/2012, стр. 75-92.
  6. Bergson Henri, Le bon sens ou l’esprit français, Mille et une nuits, 2012.
  7. Kada Nicolas, Les tabous de la décentralisation, Berger-Levrault, 2015.
  8. Laneyrie-Dagen Nadeije, Memoires de la France des origines à l’an 2000, Larousse, 1997.
  9. Le projet des Républicains pour 2017, Internet, https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/republicains/pages/59/attachments/original/1468248398/Projet_2017_synthese.pdf?1468248398, 08/01/2017.
  10. Lescuyer Georges, Histoire des idées politiques, Dalloz, 2001.
  11. Livret du citoyen de la République française, Internet, http://Livret-du-citoyen_pageapage_5mars2015.pdf, 10/01/2017.
  12. Perrineau Pascal, «L’exception française», Pouvoirs, n° 87, 1998, стр. 35-42.
  13. Peyrefitte Alain, Le mal français, Plon, 1976.
  14. Renan Ernest, Qu’est-ce qu’une nation?, Mille et une nuits, 1996.
  15. Rousseau Jean-Jacques, Du contrat social, Maxi-Poche, Classique français, 1996.
  16. Thiesse Anne-Marie, La création des identités nationales, Editions du Seuil, 2001.
  17. Zemmour Eric, Le suicide français, Albin Michel, 2014.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 316.356.4:340.13(44) 299-320