Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

POTREBE ZA KADROVIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI I OBLASTI DRUŠTVENIH DELATNOSTI U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U SRBIJI

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja o kadrovskoj strukturi zaposlenih u socijalnoj zaštiti i oblasti društvenih delatnosti u lokalnim samoupravama, kao i o potrebama za zapošljavanjem ovih kadrova u navedenim oblastima u narednom petogodišnjem periodu. Ispitivanjem je obuhvaćeno 111 opština sa teritorije cele Srbije, što je uključilo 95 centara za socijalni rad, 80 ustanova socijalne zaštite i 63 lokalne samouprave. Upitnici kreirani za potrebe istraživanja adaptirani su za različite ispitivane organizacije i distribuirani su elektonskim putem. Podaci iz svih izvora ukazuju da su potrebe za zapošljavanjem socijalnih radnika velike zbog nedostatka kadrova u nekim područjima, potrebama za razvojem novih usluga, kao i zbog prirodnog odliva kadrova zbog odlaska u penziju u narednih 5 godina. S druge strane, podaci Nacionalne službe za zapošljavanje ukazuju da relativno mali broj nezaposlenih socijalnih radnika neće biti dovoljan da pokrije narasle potrebe za ovom delatnošću. Rezultati istraživanja mogu biti korisna osnova za procenu i planiranje visokoškolskog obrazovanja i zapošljavanja budućih socijalnih radnika, kao i drugih profesionalaca u oblasti socijalne zaštite.

Ključne reči:

Reference

  1. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/11.
  2. Перишић, Наталија, „Дуготрајна заштита старих у систему социјалне сигурности Србије”, Годишњак Факултета политичких наука, Факултет политичкин наука, 9/2013, стр. 157-175.
  3. Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, Службени гласник РС, бр. 59/2008 и 37/2010.
  4. Синтетизовани извештај о раду центара за социјалну рад у Србији за 2012 годину. Београд: Републички завод за социјалну заштиту, 2013.
  5. Уредба о мрежи установа социјалне заштите, Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11, http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/podzak/Uredba%20o%20mrezi%20ustanova.pdf, приступљено 08.2013.
  6. Kolin, Marija. „Ageing and the Welfare Mix Policy in Serbia“, in August Osterle (ed.), Long-term Care in Central and South-Eastern Europe, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2011, 151-174.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2014 УДК 364-4:352(497.11) 79-100
ç