Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

POSTUPAK ZAKLJUČIVANJA UGOVORA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Sažetak

Postupak zaključivanja ugovora u kojima isključivo ili zajedno sa državama učestvuju međunarodne organizacije regulisan je u osnovi istim pravilima koja važe za ugovore između država. U Bečkoj konvenciji o pravu ugovora međunarodnih organizacija od 1986. godine sadržana su samo neka posebna pravila u slučajevima kada se morala izraziti specifičnost organizacija u pogledu ovlašćenja lica koja predstavljaju organizaciju ili korišćenja termina akt formalne potvrde umesto izraza ratifikacija ugovora. Analize koje smo izvršili u ovom radu upućuju na zaključak da nema razloga za drugačiji položaj međunarodnih organizacija u postupku zaključivanja ugovora u odnosu na poziciju država. Kada je udovoljeno svim zahtevima internog pravnog poretka u pogledu nadležnosti organa i kvalifikacija lica koja istupaju u postupku zaključivanja ugovora, organizacije na međunarodnom planu moraju, isto kao i države, imati ovlašćenja za preduzimanje svih potrebnih radnji koje vode pravnom nastanku ugovora, počevši od pregovora, usvajanja i autentifikacije teksta ugovora, preko izražavanja pristanka na obavezivanje ugovorom, pa sve do njegovog stupanja na snagu. Vršenje tih radnji dobrim delom je stvar pravne tehnike koja se oslanja na opšteprihvaćena pravila o postupku zaključivanja ugovora, stvarana i izgrađivana kroz dugotrajnu međunarodnu ugovornu praksu.

Ključne reči:

Reference

  • Ђорђевић Стеван, Право међународних уговора: зборник радова, Правни факултет, Београд, 2011.
  • Ђорђевић Стеван, Димитријевић Душко, Право међународних уговора, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2011.
  • Кнежевић Предић Весна, Радивојевић Зоран, „Уговорна способност Европске уније: шест деценија после“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, стр. 75-91.
  • Радивојевић Зоран, Уговори међународних организација у савременом међународном праву, СКЦ, Ниш, 1996.
  • Радивојевић Зоран, Кнежевић Предић Весна, „Поступак закључивања уговора Европске уније са трећим државама и међународним организацијама“, Зборник радова Правног факултета у Нишу,  Правни факултет, Ниш, бр, 78/2018, стр. 47-66.
  • Basdevant Jules, Dictionnaire de la terminologie du droit international, publié sous le patronage de lʼUnion académique internationale, Sirey, Paris, 1960.
  • Chiu Hungdah, The Capacity of International Organizations to Conclude Treaties and the Special Legal Aspects of the Treaties so Concluded, Martinus Nijhoff, The Hague, 1966.
  • Detter Ingrid, “The Organs of International Organizations Exercising their Treaty-Making Power”, British Yearbook of International Law 1962,  Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1964, стр. 421-424.
  • Dinh Ngyuen Quoc, Daillier Patric, Pellet Alain, Droit international public, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2002.
  • Isaaac Guy, Blanquet Marc, Droit général de l’Union européenne, Sirey, Paris, 2012.
  • McNair Lord, The Law of Treaties, Oxford University Press, Oxford 1986.
  • Neuhold Hanspeter, „Organs competent to conclude treaties for international organizations and the internal procedure leading to the decison to be bound by a treaty and negotiation and conclusion of treaties by international organizations“, in: Agreement of international organizations and the Vienna convention on the law of treaties (ed. Zemanek Karl), Springer-Verlag, Wien, 1971, стр. 195-268.
  • Sinclair Ian, The Vienna Convention of the Law of Treaties, Manchester University Press, Manchester, 1984.

  ПРОПИСИ И ДОКУМЕНТИ

  • Бечка конвенција о уговорном праву, Југословенска ревија за међународно право, Југословенско удружење за међународно право, Београд, бр. 3/1969, стр. 432-435.
  • Бечка конвенција о праву уговора између држава и међународних организација или између међународних организација, Југословенска ревија за међународно право, Југословенско удружење за међународно право, Београд, бр. 1/1986, стр. 123-150.
  • Basic Textes of the Food and Agriculture Organization, 2017 edition, Vol. I, Internet, www.fao.org/legal/home/bacsic-textes/en _web.pdf, 11/01/2019.
  • Yearbook of  the International Law Commission, 1951, Vol. II, United Nations, New York, 1957.
  • Yearbook of  the International Law Commission, 1956, Vol.II, United Nations, New York, 1957.
  • Yearbook of the International Law Commission, 1982, Vol, II, Part Two, United Nations, New York, 1983.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2019 1/2019 УДК 341.242.2 209-225
ç