Tema broja

GLOBALNI ASPEKTI PANDEMIJE KORONA VIRUSOM

POSTPANDEMIJSKI POREDAK

Sažetak

U članku se razmatraju odnosi velikih sila posle pandemije i mogući odgovori Srbije. Od odnosa Rusije, SAD i Kine najviše će zavisti razvoj događaja na prostoru bivše SFRJ i Evrope. Sledi skoro preuređenje balkanskog provizorijuma. Glavni pravci delovanja srpske elite usmereni su prema velikim i regionalnim silama: SAD, Rusiji, Kini, Turskoj i Nemačkoj. Srpska elita danas stoji između politike nesvrstavanja utemeljene u vreme SFRJ i pokušaja da dostigne neutralnost dok traju pregovori velikih sila o novim interesnim sferama. Osobena kosmopolitika Srbije omogućila bi državi i narodu da na temelju geografskog položaja i duhovnog nasleđa, te visokih ideala i ciljeva, stupi u složene odnose sa uticajnim elitama velikih sila i izgradi novi državotvorni oblik usklađen s nastupajućim poretkom sveta.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2020 2/2020 УДК 327(497.11)“2020“ 89-100
ç