Tema broja

IZAZOVI REFORME SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNE ZAŠTITE

POŠTOVANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Sažetak

Poštovanje ljudskih i manjinskih prava je izuzetno važna tema za evropske integacije država, bez obzira što jeste činjenica da njome pre svega dominiraju ekonomske teme. Poštovanje ljudskih prava i stvaranje i funkcionisanje demokratskog društva jesu sredstvo i cilj sveobuhvatne reforme društva čiji je cilj kvalitetniji i sigurniji život građana, dok je članstvo u Evropskoj uniji samo jedan u nizu instrumenata u ostvarivanju tog cilja. Imajući to u vidu, razvoj i poštovanje kulture ljudskih prava predstavlja osnovni preduslov za uključivanje u sistem odnosa koje Evropska unija stvara. Prilagođavanje i postizanje standarda i pravila u oblasti ljudskih prava podrazumeva izgradnju društvenog sistema koji je u stanju da te standarde potpuno primenjuje u državi, kao i da ih unapređuje i razvija. Opšta naučna metoda koja je korišćena je hipotetičko-deduktivna metoda, kao metoda koja se nameće zbog potrebe stvaranja veze između iskustvenih i teorijskih mišljenja. Osnovni naučni cilj jeste pružanje naučne analize poštovanja ljudskih prava kao kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji, dok je drištveni cilj pre svega usmeravanje pažnje naučne i stručne javnosti na ovu temu koja u dosadašnjem razvoju nije bila adekvatno pozicionirana na listi prioriteta. Izvodi se zaključak da iako nije generalno tačno određen i u potpunosti razvijen, kriterijum poštovanja ljudskih prava podrazumeva pre svega kapacitet države da preuzme obaveze koje u ovoj oblasti postoje tokom pridruživanja i pristupanja, ali i preuzimanje obaveza koje proističu iz punopravnog članstva u EU. Samim tim se o poštovanju i razvijanju kulture ljudskih prava može, prevashodno, govoriti kao o osnovnom kriterijumu za članstvo u EU, bez čijeg ispunjavanja dalji koraci u procesu nisu mogući.

Ključne reči:

Reference

  1. Динан Дезмон, Све ближа унија – увод у европску интеграцију, Службени гласник, Београд, 2009.
  2. Инфомациони центар УН у Београду, Повеља Уједињених нација, 1945.
  3. Јањевић Милутин, Спољна политика Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007
  4. Јањевић Милутин (превод и прир.), Реформски уговор из Лисабона, Службени гласник, 2008.
  5. Кнежевић-Предић Весна, „Извори права Европске уније“, Право Европске уније, припрема и редакција Добросав М. Митровић и Обрад Рачић, Службени гласник, 1996.
  6. Лoпaндић Душкo, Oснивaчки угoвoри Eврoпскe униje, Кaнцeлaриja зa придруживaњe Србиje и Црнe Гoрe EУ, Eврoпски пoкрeт у Србиjи, Mинистaрствo зa eкoнoмскe oднoсe сa инoстрaнствoм РС, Бeoгрaд, 2003.
  7. Малескану Теодор, „Интеграција Румуније у европслу и атлантску структуру“, Међународна политика, Но 1038, 1995.
  8. Медовић Владимир, Међународни споразуми у праву Европске уније, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. Mишчeвић Taњa, Придруживaњe Eврoпскoj униjи, EСПИ институт, Бeoгрaд, 2005
  10. Нaциoнaлнa стрaтeгиja Србиje зa приступaњe Србиje и Црнe гoрe Eврoпскoj униjи”, Влaдa Рeпубликe Србиje, 2003.
  11. Томашут Кристијан, Људска права између идеализма и реализма”, Београдски центар за људска права, 2006.
  12. Флајнер Томас, Људска права и људско достојанство”, Гутенбергова галаксија, Београд, 1996.
  13. Хикс Сајмон, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007.
  14. Hartley C Trevor, Основи права Европске заједнице, Београдски центар за људска права, превод: проф. др Обрад Рачић, Београд, 1998.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2015 УДК 341.231.14+341.234]:340.137(4-672EU) 29-43
ç