Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I ANALIZE

POSLOVNI MORAL U ZADRUGARSTVU U FUNKCIJI MODELA DEMOKRATIZACIJE DRUŠTVA

Sažetak

Osnovni cilj rada je da ukaže na zadrugarstvo kao promotera poslovnog morala zasnovanog na izvornim zadružnim načelima. Izvorna zadružna načela podrazumevaju da se uvažavaju svačija prava, interesi i potrebe, da niko ne ostvaruje sopstvenu korist na tuđ račun, i da svako svakome nadoknadi štetu koju svojim postupcima ili propustima nanese. Kao demokratske organizacije, zadrugama je svojstveno da se odlučno bore protiv svakog monopolizma i da daju primer korektnog ponašanja prema slabijim od sebe, što je najpouzdaniji način za sticanje i održavanje poverenja poslovnih partnera. Odnos zadruge i zadrugara prema drugome je kao odnos prema samom sebi. Osnovu svakog zajedništva čine zajednički interesi radi čijeg se ostvarivanja i udružuje u zadruge, a sav nemoral koji ljude razdvaja i jedne drugima suprostavlja, počiva na sebičnosti njihovih individualnih interesa. U interesu je svake zadruge da razvija dobre i trajne odnose sa svojim partnerima, što bez dobrog poslovnog morala nije moguće.

Ključne reči:

Reference

  1. Вучковић, Ж., Бизнис и морал: основе пословне поли­тике, Cekom books, Нови Сад, 2006.
  2. De George, R.T., Пословна етика, „Филип Вишњић“, Београд, 2003.
  3. Марковић, Д., Село на маргинама политике, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  4. Марковић, Д., Задружно управљање, СНС-ЗСЈ, Бео­град, 2002.
  5. Покрајац, С., Менаџмент промена и промена менаџмента, Тору, Београд, 2001.
  6. Суботић, Д., Пословна етика и вештине комуницирања, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2012 УДК 334.73.01:321.7 281-292
ç