Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALNI INTERES I REFORME OBRAZOVANjA U SRBIJI

POSLEDICE RASPADA DRŽAVE NA OBRAZOVNI SISTEM U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Osnovna teza ovog rada polazi od okolnosti da je ras­pad države (SFRJ, SRJ, DZSCG, RS) doveo u pitanje funkcionisanje brojnih sistemskih činilaca kao što je ustavnopravni sistem, sistem državne uprave, pravosudii sistem, ekonomski sistem, zdravstveni sistem, i naročito sistem obrazovanja. Dakle, raspadom države razara se ukupan si­stem vrednosti u društvu i u tom ambijentu „zavladale“ destrukcije, obrazovni sistem je najviše pogođen: on je ili van (svoje) funkcije ili na samoj ivici kolapsa. Ono što je posebno važno, razoren obrazovni sistem teško se ponovo uspostavlja. Nema danas ni državnog ni socijalnog činioca od kojeg obrazovni sistem dobija glavni podsticaj, zaštitu i orijentaciju za rad i delovanje. Raspad države dovodi u pitanje uopšte filozofiju obrazovanja. Naime, obrazov­ni sistem gubi svoju eminentnu karakteristiku civilizacijskog činioca koji je jedino u stanju da obrazuje i da na taj način dugoročno uspostavlja i stabilizuje same temelje države, identiteta zajednice i svakog pojedinca. U ambijent raspada države, crkva ulazi kao uticajni faktor obrazovanja. Relacija država-obrazovanje tanji se i nestaje u raspadu države, a obrazovni sistem postaje izlišna socijalna pojava, najčešće dekor politici, nepotreban i neprofitni sektor. To je stanje obrazovanja u Srbiji u poslednje dve decenije!

Ključne reči:

Reference

  1. Будић, С., Клеменовић, Ј., Милутиновић, J. (2003) Развој система школства 1945-2001, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад.
  2. Вујисић-Живковић, Н. (2009) „Педагогизација као концепцијски оквир за разумевање модерног образовања“, Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, год. 41, бр. 2 , дец. 2009, (247-263).
  3. Дамјановић М. (2003) „Tajна нашег неуспеха“, Време, Београд, 10. 2003.
  4. Darendorf, R. (2000) Universities after Communism, Körber-Stiftung, Hamburg.
  5. Ђукић, М. (2006) „Дидактички аспекти реформе високог образованна“, у: Развој система васпитања и образовања у условима транзиције (уредник Е. Каменов), Филозофски факултет, Нови Сад, (36-49).
  6. Каменов, Е. (2006) Развој система васпитања и обра­зовања у условима транзиције, Филозофски факултет, Нови Сад.
  7. Пивец, Ј. (1995) Школа у свијету промјена, Институт за педагогијска истраживања, Филозофски факултет, Свеучилиште у Загребу, Загреб.
  8. Степанов, Р. (2001) „Политичка продаја деце“, Данас, субота-недеља, 25-26. август, 2001, бр. 1426-1427, год. V.
  9. Trends and developments in higher education in Europe, UNESCO, Paris, 2003.
  10. Халадин, С. (1982) „Образовање као системско питање“, Аргументи, Ријека, бр. 3.4, (206-214).
  11. Закон о високом образовању, Службени гласник РС, 76/2005, 97/2008, 7/2010.
  12. Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, 72/2009, 52/2011.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2011 УДК 316.053:37.014(497.11) 49-62
ç