Izaberi jezik:
Tema broja

PRILOZI IZ POLITIČKOG SISTEMA SRBIJE

POSLANIČKO PITANJE I UNAPREĐENJE POLITIČKE ODGOVORNOSTI VLADE U PARLAMENTARNOM SISTEMU

Sažetak

Predmet analize je klasični instrument kontrole rada vlade na plenarnim sednicama parlamenta: poslaničko pitanje. Analizirani su istorijat, osnovna obeležja, pravna priroda i oblici poslaničkog pitanja u parlamentarnom sistemu kao i sličnosti i razlike u (pre svega poslovničkoj) regulativi različitih država. Rezultat rada su formulisani predlozi za praktičnu politiku koji za cilj imaju unapređenje delotvornosti poslaničkog pitanja kao instrumenta efikasne kontrole rada vlade i posebno, uticaja na razvijanje kulture dijaloga i jačanje političke odgovornosti. Predstavljajući različite pravno-političke pristupe u proceduralnom dizajniranju ovog instrumenta kontrole u raznim evropskim državama, posebna pažnja je posvećena parlamentarnoj praksi Narodne skupštine Republike Srbije. Na temelju analize konkretnih slučajeva formulisani su i predlozi unapređenja poslovničkih rešenja, a u cilju ostvarivanja efikasne i delotvorne kontrolne funkcije Narodne skupštine. Budući da je poslaničko pitanje kompleksni mehanizam koji se može razumeti, u širem kontekstu, analizom evropske političke i ustavne istorije, da se doslednom primenom ovog instituta unapređuje i jača politička odgovornost kao jedna od temeljnih vrednosti parlamentarnog sistema državne vlasti, u radu su korišćeni različiti metodološki pristupi: istorijski i uporedni metod, kao i egzegetički, u smislu tumačenja različitih pravnih izvora, s tim da je posebna pažnja posvećena analizi, komentarima i tumačenjima određenih ustavnih, zakonskih i podzakonskih, posebno poslovničkih rešenja pravnog poretka Republike Srbije, ali i analizi primera iz naše i strane parlamentarne prakse.

Ključne reči:

Reference

  • Јовановић Слободан, Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1924.
  • Пајванчић Маријана, Парламентарно право, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2008.
  • Пејић Ирена, Парламентарно право, Прави факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације, Ниш, 2011.
  • Петров Владан, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  • Стојановић, Драган М., Правни положај посланика: на примерима Француске, Немачке, Аустрије и Југославије, Правни факултет, Центар за публикације, Ниш, 1999.
  • Bačić Arsen, Parlamentarno pravo: hrvatske i poredbene parlamentarne procedure, Pravni fakultet Sveučilišta, Split, 2004.
  • Szente Zoltán, Bevezetés a parlamenti jogba, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2010.
  • Szóda Eszter, „Fontos „kérdés”?!, Politikatudományi Szemle, Budapest 2001/1-2, стр. 211-240.
  • Устав Републике Србије, Службени  гласник РС, бр. 98/06.
  • Закон о Народној скупштини, Службени гласник РС, бр. 9/10.
  • Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 20/12 – пречишћен текст.
  • Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 14/09 – пречишћен текст и 52/10 – др. пословник.
  • Народна скупштина Републике Србије,  http://www.parlament.gov.rs
  • Архива активности сазив од 11.  јуна 2008.  Посланичка питања, Internet,   http://www.parlament.gov.rs/aktivnosti/narodna-skupstina/arhiva-aktivnosti/saziv-od-11-juna-2008/poslanicka-pitanja.1549.html, 19/ 06/2019.
  • Архива активности сазив од 11. јуна 2008. Посланичка питања, Internet, http://www.parlament.gov.rs/Poslani%C4%8Dka_pitanja.3634.941.html, 19/06/2019.
  • Активности сазив 03. јун 2016. Посланичка питања, Internet, http://www.parlament.gov.rs/aktivnosti/narodna-skupstina/poslanicka-pitanja/poslanicka-pitanja.991.html, 20/06/2019.
PERIODIKA Politička revija 4/2019 4/2019 УДК 342.51:342.534 33-56
ç