Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОНИШТАВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА СЛОВЕНСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

У овом раду аутор је аналитичко-синтетичком и компаративном методом анализирао карактеристику држава као што су Русија, Србија и неких других словенских држава да у периоду колонијалне културолошке политике западних држава у ери „модерне“ и „постмодерне“ усвајају стране политичке философије и друштвену организацију, истовремено одбацујући неке важне елементе свог дотадашњег националног и цивилизацијског идентитета као што су историја, писмо и етноними својих народа. Затим је аутор анализирао последице мањка капацитета интелектуалаца у словенским државама у периоду „модерне“ и „постмодерне“, укључујући и савремени период стварања „европских“ и „евроазијских“ интеграционих процеса, да схвате потребу очувања и систематизације словенских етнонима у линеарном вертикалном историјском току у практичној употреби и историјским документима у сврху одређења њихових националних и цивилизацијских идентитета и позиционирања у међународним интеграцијама. Аутор је на крају дао мишљење да је потребно да данашња генерација словенских научника актуелизује суптилније научно разматрање евентуалне лингвистичко-семантичке и историјске последице одбацивања помињања руског или словенског етнонима у називу садашњег „евроазијског“ интеграционог концепта.

кључне речи:

Референце

  1. “Sclavonian Antiquities”, The Foreign Quarterly Revue, 26, October 1840., January 1841., (Am. Ed.), Jemima M. Mason, Corner of Broadway and Fine Street, New York, 1841.
  2. 17/04/2016http://evroazija.rs/index.php/evroazrjstvo-i-savremene-evroazijske-integracije-kao-spas-za-srbiju/
  3. Alinei, Mario, An alternative model for the origins of Euro­pean peoples and languages: The Continuity theory, “Le radiciprime dell’ Europa: Stratificazini, processi diffusivi ,scontrie incontridi culture”, 27/28 ottobre 1999. Milan, Italy
  4. Appendini, Francesco, De praestantia et vetustate lingue Illyriace, Ragusa, 1806.
  5. Codex Theodosianus, Justinian, “Novellae VI”, Corpus juris civilis
  6. Franklin, Simon, Writing, Society and Culture in Early Rus, C. 950-1300, Cambridge University Press, 2002
  7. Friedrich Otto, The History of Russian Literature, with a Lex­icon of Russian Authors, By George Cox, Ox­ford. D. A. Talboys, 1839.
  8. Glebov, Sergey, “Wither Eurasia? History of Ideas in an Im­perial Situation“, Ab Imperio, 2/2008
  9. Ismailov Eldar; Papava, Vladimer, “Eurasia and Central Eurasia: Initial Analytical Assumptions“; Rethinking Central Eurasia, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program A Joint Transatlantic Research and Policy Center, 2010.
  10. Klyosov, Anatole, “DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidence Written in the Y-Chromo­some, Part II: Walking the Map”, Journal of Generic Ge­nealogy, 5 (2), 2009.
  11. Latham, Robert Gordon, Opuscula Essays Chiefly Philo­logical and Ethnographical, Williams & Norgate, Lon­don 1860.
  12. McDonald, David MacLaren, United Government and For­eign Policy in Russia, 1900-1914, Harvard University Press, 1992.
  13. Milosavljević, Petar,   Srpska pisma, Banja Luka: Besjeda; Beograd: Ars Libri, 2006.
  14. Munro, John H.,“Early Modern Mercantilism Money, Eco­nomic Nationalism and the State in Early Modern Eu­rope, Letter of Jean Colbert to Louis XIV, King of France ”, The Economic History of Early Modern Europe to 1914, http://eh.net/coursesyllabi/munro/3MERCANT2.pdf.
  15. Signs of Civilization, Mеђународни симпозијум у Новом Саду, 24 до 29 маја 2004, САНУ/ Institute for Archaeomythology, U.S.A. (Simpozijum „Znaci civilizacije“: „Platoneum“ SANU ogranak za Novi Sad i Institut za arheomitologiju SAD, 25-29. maja, 2004.
  16. Tejlor, Dz. P., Borba za prevlast u Evropi 1848 1918,, “Veselin Maslesa”, Sarajevo, SFR Jugoslavija, 1968.
  17. Westwood, John N., The Illustrated Encyclopedia of the Rus­so-Japanese War, Sidgwick & Jackson, London, Great Britain, 1973.
  18. Вукашиновић, Владимир,Свети Сава u Доситеј Обрадовић покушај новог читања, Издавачки фонд СПЦ Архиепископије Београдско-Карловачке, Београд, 2012., стр. 79-86
  19. Вуковић, Немања, „Одређење културно-географског и политичко-географског идентитета Русије у делу Владимира Ламанског“, Национални интерес 16., 1/2013., Институт за политичке студије, Београд
  20. Ђорђевић, Мирослав, „Увод у грађанско право“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2004.
  21. Калаји, Бенијамин, Историја српског народа, прев. Гаврило Витковић, Државна штампарија, Београд, 1882.
  22. Каланкатуаци, Мовсес, История страны Алуанк, Ереван, Матенадаран, 1984.
  23. Леонтјев, Константин, Византизам и словенство, Логос, Београд, 2005.
  24. Милојевић, Милош, Одломци историје Срба и српских југославенских земаља у Турској и Аустрији, Свеска, Државна штампарија, Београд, 1872.
  25. Николић, Драган, „Словенско право“, http://www.rastko. rs/rastko-ukr/istorija/dmkolic-slovenskopravo.html
  26. Нови завет, „Друга посланица Светог Апостола Павла Тимотеју“ (2. Тим. 4. 10); „Посланица Светог Апостола Павла Римљанима“ (15.19)
  27. Самонкин, Јуриј, „Александар Солжењицин и конзервативно евроазијство“, прев. Оливера Милин, 26. јануара Преузето са евроазија. цом, Евроазија.инфо, http://evroazijainfo.rs/aleksandar-solzenjicin-i-konzervativno-evroazijstvo/
  28. Теодосије, Житије Светог Саве, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига 5, Просвета Српска књижевна задруга, Београд, 1988.
  29. Трубачов, О. Н., Етногенез и культура древнейших Славян, Наука, Москва, 1991.
  30. Царски Руски Летопис, прев. са староруског Витезовић, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
периодика Национални интерес 1/2016 УДК 930.85:81’373.234(=16)“ 191-227