Izaberi jezik:
Tema broja

Socijalna politika

POMOĆ U KUĆI – SOCIJALNO PRIHVATLJIV I EKONOMSKI EFIKASAN OBLIK SOCIJALNE ZAŠTITE

Sažetak

Cilj ovoga saopštenja ogleda se u težnji da podstakne i podrži razvoj takve javne politike koja dobar odgovor na izazove savremenog društva pronalazi u obezbeđivanju usluga kojima se pruža pomoć čoveku u njegovom domu, porodici i odabranom životnom okruženju u svim periodima života. Ovaj rad, kao i celovita ideja razvoja dnevnih usluga u zajednici nastala je pre više decenija na viziji – da svaki čovek treba doživotno da boravi u sopstvenom domu i porodici, u poznatom, sigurnom i njemu bliskom okruženju. Budući da proizilazi iz konkretne prakse u staropazovačkoj sredini, tema rada se bavi podrškom odraslim i starijim licima iako su praktičarima poznata i veoma dobra iskustva pružanja pomoći u kući deci i mladima, odnosno njihovim roditeljima i porodicama.Pomoć u kući kao sveobuhvatna usluga u zajednici posmatrana iz stručne i humane perspektive omogućava da svaki čovek ostvari svoju bazičnu potrebu (osnovno ljudsko pravo) da živi u prirodnom društvenom okruženju, da ima svoj bezbedan i dostojanstven okvir života. Posmatrana iz perspektive odgovornog socijalnog razvoja i društveno-političke opravdanosti, pomoć u kući spada u red onih oblika socijalne zaštite koji su niskobudžetni, a istovremeno zadovoljavaju potrebe velikog broja građana svih uzrasta što ih svrstava u red nezaobilaznih sadržaja aktuelne socijalne politike. Oslonjen na dugogodišnje praćenje i ispitivanje potreba starijih (i odraslih) građana kroz empirijska istraživanja (od 1984.godine), i neprekidno ispitivanje potreba koje se odvija paralelno sa postupkom pružanja usluga (od 2003.godine) ovaj rad nastaje u dijalogu autentičnog života pojedinca i ikustvenog korpusa praktičara. U tom okviru rad prikazuje rezultate dobre prakse kroz pojedinosti koje se odnose na značaj jasnog definisanja pojma ”pomoć i nega”, primenu indikatora za procenu potreba, precizno definisanje stepena podrške, specifičnosti koje doprinose dobrom kvalitetu usluga, kao i kroz osvrt na ekonomsku efikasnost i održivost usluge pomoć u kući.

Ključne reči:

Reference

  • Вуковић Дренка, Социјална сигурност и социјална права, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд 2005.
  • Закон о социјалној заштити (Службени  гласник РС бр. 24/2011).
  • Извештај о раду Службе кућне неге и помоћи у кући са клубом за одрасла и стара лица за године 2009., 2010., 2011., 2012., 20013, 2014., 2015., 2016., и 2017. годину, Центар за социјални рад општине Стара Пазова, Стара Пазова 2009. до 2017.
  • Извештаји за 2014., 2015., 2016. и 2017., доступни су на интернет страни Центра за социјални рад општине Стара Пазова http:www.csr-starapazova.org
  • Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, Интрнет страна Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 08/07/2018.
  • Општинска одлука о социјалној заштити из 2009.г., са изменама из 2012. и 2016.г.
  • Петричковић Милан, Теорија социјалног рада (епистемолошки корени социјалног рада), Социјална мисао, Београд 2006.
  • Правилник о номативима и стандардима за обављање делатности помоћи у кући (Општинско веће општине Стара Пазова бр. 551-1/2016-IV од 26.09.2016. године).
  • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, (Сл. гл. РС бр. 59/2008, 37/2010).
  • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, (Сл. гл.РС бр. 42/2013.
  • Процедура о начину обезбеђивања услуга корисницима, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова, октобар 2017.
  • Процедура о обезбеђивању поштовања људских права корисника укључујући активацију и учешће корисника, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова, октобар 2017.
  • Процедура и критеријуме за почетак и завршетак услуга, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова, октобар 2017.
  • Процедура поступања по притужбама корисника, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова,октобар 2017.
  • Процедура о начину заштите података о личности, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова,октобар 2017.
  • Соколовић Мирјана, Старимо с љубављу приручник за добре суседе, приручник за едукацију волонтера за рад са старим људима и професионалаца који се баве унапређењем волонтеризма, Центар за социјални рад у Старој Пазови, 2005. и 2006./друго издање.
  • Соколовић Мирјана, Социјални положај и потребе старих лица на територији општине Стара Пазова – резултати истраживања, Геронтолошко друштво Србије, Београд 1985., Геронтолошки зборник, стр. 59 – 74.
  • Соколовић Мирјана, Помоћ у кући гарант права на доживотни боравак у природном друштвеном окружењу, Геронтолошко друштво Србије, Београд 1985., Геронтолошки зборник ”Старење и људска права, стр. 82 – 102.
  • Соколовић Мирјана и Ђорђевић Тамара, ”People with disabilities within system of social protection characteristics of users and effects of allowance for assistance and care by other person”, Zbornik, Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities – Thematic Collection of International Importance.
  • Соколовић Мирјана и Ђорђевић Тамара, ”Друштвени живот старијих људи у селима општине Стара Пазова – приказ стања и могући правци за развој нових услуга социјалне заштите”и др.
  • Izdavački centar Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabočitaciju Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014., str. 57 do 7.
PERIODIKA Socijalna politika 2-3/2018 2-3/2018 УДК 364.4-783.442 33-57
ç