Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ИСТОРИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА И ПРАКСЕ

ПОЛИТИКОЛОШКА МИСАО ЛУКЕ ЗРНИЋА

Сажетак

Лука Зрнић је написао више дела, углавном научних брошура, које су на граници публицистике и науке. Не поседују особен научни допринос, али су значајне јер у створене почетком 20. века. У својим радовима о демократији, вери, држави, институцијама, Зрнић подржава модерно у односу на традицију и конзервативизам. По опредељењу је легитимиста и пацифиста. Није присталица социјалдемократске идеје која је тада имала обележја комунистичке идеологије и тежње ка револуцији и укидању приватне својине. По њему друштво мора имати спону рада и капитала. Био је песимиста у погледу утапања српског народа у југословенску државу, сматрајући да су велике историјске разлике између Срба, Хрвата и Словенаца.

кључне речи:

Референце

  Зрнић, Лука. 1909. Демократија. Београд: Давидовић.

  Зрнић, Лука. 1910. Међународни мир. Нови Сад.

  Зрнић, Лука. 1912. Српске ђачке дружине. Београд: Штампарија Симеон Миротичиви.

  Зрнић, Лука. 1914. Српски народни рад. Београд.

  Зрнић, Лука. 1921. Српска радничка удружења, Београд.

  Зрнић, Лука. 1927. Видовдански устав, преуређење државе и друштва. Београд: Штампарија Свети Сава.

  Зрнић, Лука. 1920. Народна држава и вера. Београд.

  Зрнић, Лука. 1920. Светски рат. Београд: Штампарија Свети Сава.

  Станојевић, Станоје, ур. 1928. Народна енциклопедија српско-хравтско-словеначка. I књига. Загреб: Библиографски завод.

периодика Пoлитичка ревија 3/2023 3/2023 УДК 321.01 Зрнић Л. 109-117