Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

POLITIČKO–PRAVNI ASPEKTI ŠIRENJA LAŽNIH VESTI

Sažetak

Lažne vesti utiču na politiku na razne načine. Njihovo širenje može imati ozbiljne političke implikacije, posebno na bezbednosnom planu. Lažne vesti prate svet politike od najstarijih vremena, ali danas predstavljaju globalni problem, koji zahteva globalno rešenje. Moć globalne infosfere (Internet, mobilna telefonija, kablovska televizija, celodnevne vesti), koja podrazumeva distribuciju milijardi poruka među korisnicima, zasnovana je na činjenici da ljudi pomenute poruke usvajaju kao istinite, bez neposrednog ličnog iskustva, ali i bez provere. Kategorija istine postaje deplasirana. Umesto nje dolaze poruke, u koje pojedinci veruju po sopstvenom izboru. Polazeći od slobode izražavanja i prava na pravovremeno i istinito informisanje kao polazne tačke, autori nastoje da definišu obim i sadržinu fenomena lažnih vesti, identifikuju političke implikacije njihovog širenja, izvrše analizu postojećeg pravnog okvira u Republici Srbiji i pravnih mehanizama državne reakcije na ovu devijantnu društvenu pojavu, posebno krivičnopravnih i predlože višedimenzionalni pristup rešavanju ovog složenog fenomena. Na kraju rada konstatuje se da bi zakonodavstvo u ovoj oblasti trebalo da ima međunarodni karakter, te da bude interdisciplinarno, kao i komplementarno sa ostalim mehanizmima socijalne politike, jer se samo u sadejstvu vladinih agencija, civilnog sektora, naučnih radnika, tehnoloških kompanija i stručnjaka za političku komunikaciju mogu razviti efikasni mehanizmi integrisani i u horizontalnoj i u vertikalnoj perspektivi.

Ključne reči:

Reference

  1. Бодрожић Ивана, „Негативне криминалнополитичке тенденције и кривична дела тероризма у законодавству Немачке“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2017, стр. 213-227.
  2. Закон о јавном информисању и медијима, Службени гласник РС, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016.
  3. Крга Бранко, Стратегија националне безбедности у теорији и пракси, Медија центар Одбрана, Београд, 2017.
  4. Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016.
  5. Милашиновић Срђан, Кешетовић Желимир, Јевтовић Зоран, „Медијско друштво, рат и тероризам“, у зборнику: Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета, зборник радова 4, (приредили: Милан Милошевић, Остоја Крстић, Саша Мијалковић), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009, стр. 209-226.
  6. Парезановић Маркo, Политички преврат – савремени приступ, Нова српска политичка мисао, Београд, 2013.
  7. Симеуновић Драган, Теорија политике, I део, Удружење „Наука и друштво“, Београд, 2002.
  8. Симић Р. Драган, Наука о безбедности – савремени приступи безбедности, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  9. Стајић Љубомир, Гаћиновић Радослав, Увод у студије безбедности, Драслар партнер, Београд, 2007.
  10. Стојановић Зоран, Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд, 2016.
  11. Стојановић Зоран, Коларић Драгана, „Савремене тенденције у науци кривичног права и кривично законодавство Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2015, стр. 111-136.
  12. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  13. Allcott Hunt, Gentzkow Matthew, “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, Missouri, 2/2017, стр. 211-236.
  14. Bressler Korinne, The Evolution of Fakе News, Internet, https://www.lexisnexis.com/communities/lexisnexis_biz/b/bizblog/archive/2017/07/13/the-evolution-of-fake-news.aspx, 28/06/2018.
  15. Brewer Paul R., Goldthwaite Young Dannagal, Morreale Michelle, “The Impact of Real News about ‘Fake News’: Intertextual Processes and Political Satire”, International Journal of Public Opinion Research, Oxford University Press, Oxford, 3/2013, стр. 323-343.
  16. Burkhardt M. Joanna, “Combating Fake News in the Digital Age”, Library Technology Reports, American Library Assosiation, Chicago, 8/2017, стр. 1-33.
  17. Deacon Richard, Britanska obaveštajna služba, Globus, Zagreb, 1980.
  18. European Commission, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, A multi-dimensional approach to disinformation ‒ Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation, Brussels, 2018.
  19. Gelfert Axel, “Fake News: A Definition”, Informal Logic, University of Windsor, Ontario, 1/2018, стр. 84-117.
  20. Joselit David, “Fake News, Art, and Cognitive Justice”, October, Ltd. and Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 159/ 2017, стр. 15-17.
  21. Nielsen Rasmus Kleis, Graves Lucas,“News you don’t believe”: Audience perspectives on fake news, Internet, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-10/Nielsen%26Graves_factsheet_1710v3_FINAL_download.pdf, 03/07/2018.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2018 3/2018 УДК 343.5:32 247-260
ç