Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ И ДЕМОКРАТИЈА У КОНТЕКСТУ НЕОИМПЕРИЈАЛНИХ АМБИЦИЈА ВЕЛИКИХ СИЛА

Сажетак

Политичко насиље представља један од најзначајних изазова развоју демократије кроз читаву људску историју. Развој савременог демократског друштва није, нажалост, уједно значио и крај политичком насељу, већ је уједно дошло и до развоја механизама којима се политичко насиље оправдава у циљу демократизације друштва. Имајући ово у виду у овом раду се критички преиспитује однос између политике и насиља у савременом друштву, при чему се уједно анализира и опасност од злоупотребе политичког насиља у циљу остваривања неоимперијалних амбиција великих сила. Основне методе које се том приликом користе у раду су метод анализе садржаја и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  1. Baudrillard Jean, The Evil Demon of Images , Sydney 1998.
  2. Барсамиан Дејвид, Чомски Ноам, Пропаганда и јавно мњење – разговори с Ноамом Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006.
  3. Bratić Vladimir, ,,Examining peace-oriented media in areas of violent conflict’’, The International Communication Gazette, Sage Publications, 2008.
  4. Бериша Хатиџа, ,,Основна обележја политичког насиља”, Војно дело, бр. 2/2013.
  5. Вукчевић Дејана, ,,Безбедносна политика Европске уније на Балкану’’, Србија – безбедносни и институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Гаћиновић Радослав, Политичко насиље и глобализација, Драслар партнер, Библиотека ,,На трагу”, Београд, 2009.
  7. Гаћиновић Радослав, ,,Појмовно одређење – дефинисање насиља’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/2008.
  8. Ђорић Марија, Екстремна десница, Удружење ,,Наука и друштво Србије”, Београд, 2014.
  9. Keane John, Violence and Democracy, Cambridge University Press, 2004.
  10. Милошевић Зоран, ,,НАТО и медији’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2008.
  11. Митровић Љубиша, Творци нових парадигми, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  12. Митровић Љубиша, Савремени Балкан у кључу геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  13. Симеуновић Драган, Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
  14. Chomsky Noam, ‘‘A Just War? Hardly‘‘, Khaleej Times, May 9, 2006.
  15. Чомски Ноам, Империјалне амбиције – разговори о свету после 9/11 – интервјуи са Дејвидом Барсамианом, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009.
  16. Чомски Ноам, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009.
  17. Чомски Ноам, Хегемонија или опстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008.
  18. Шушњић Ђуро, ,,Препреке на путу разумевања, поверења и помирења’’, 21 Прича о демократији, група аутора, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 327.8:321.7+327.2 199-213