Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

POLITIČKI POGLED NA PRAVO I DRŽAVU RADOMIRA LUKIĆA

Sažetak

U drugoj polovini dvadesetog veka, po snazi promišljanja, dubini analize, ali i zaokruženosti izlaganja, neizbežno se nameće delo profesora Radomira Lukića. Mera uticaja Lukićevih promišljanja o državi i pravu, kako na naše pravne poslenike, tako i na samu pravnu teoriju u nas u drugoj polovini 20. veka, kao i originalnost i dubina njegovog naučnog opusa, zahteva posvećivanje veće pažnje pitanjima kojima se bavio. Radoznali i svestrani Lukićev duh se okušao u čitavom nizu oblasti. Bavio se teorijom prava, metodologijom prava, filozofijom prava, ali i sociologijom. Lukić je iskazao i interesovanje za jednu, poprilično neistraženu oblast u našoj pravnoj nauci do tada, oblast politike i njenog uticaja na pravo i državu. Ovo njegovo zanimanje, na žalost, nije rezultiralo stvaranjem jednog sistematskog, sveobuhvatnog dela kojim bi obuhvatio ovu nadasve zanimljivu problematiku. Imajući u vidu značaj Lukićevog stvaralačkog opu­sa, neophodno je kritički analizirati ove njegove stavove koji se odnose na razmatranje odnosa politike sa pravom i državom, shvaćenom kroz prizmu prava, i njihove međusobne uticaje, kao i davanje ocene i određivanje mesta ovog dela njegovog stvaralaštva sa stanovišta savremene teorije prava.

Ključne reči:

Reference

  1. Лукић, Радомир Д, Методологија права, Сабрана дела, Том 5, БИГЗ, Београд, 1995.
  2. Лукић, Радомир Д, О појму социологије права, Архив за правне и друштвене науке, XXI, Свеска 3, Правни факултет у Београду, Београд, 1941.
  3. Лукић, Радомир Д, Појам теорије права, Зборник за теорију права, I/1978, САНУ, Београд, 1978.
  4. Лукић, Радомир Д, Политичка теорија државе, Сабрана дела, Том 10, БИГЗ, Београд, 1995.
  5. Лукић, Радомир Д, Право и политика, у књизи Adolf Bibič, Pavle Novosel, Politička znanost: Predmet i suština /Politička znanost: metode, Naprijed, За­греб.
  6. Лукић, Радомир Д, Право као средство политике, у Усмеравање друштвеног развоја у социјализму, Седма сила, Београд.
  7. Поповић Милијан, Општа мисао о праву Радомира д. Лукића, предговор, у књизи Радомир Лукић, Обавезујућа снага правне норме и проблем објективног права, Сабрана дела, Том 1, Београд, БИГЗ,1995.
  8. Harris, J.W, Legal Philosophies, Butterworths, London Edinburgh Dublin, 2000.
  9. Hunt, Alan, Marxist theory of law, у књизи A companion to philosophy of law and legal theory, Blackwell Publishing, Oxford, 2003.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2013 УДК 340.12 Lukić R. 273-285
ç