Izaberi jezik:
Tema broja

TRAGANJE ZA IZLAZOM IZ GLOBALNOG NE-PORETKA

POLITIČKI ODNOSI IZMEĐU SRBIJE I PORTUGALIJE NA POČETKU 21. VEKA

Sažetak

Predmet istraživanja ovog rada jesu politički odnosi između dve geografski udaljene zemalje Srbije i Portugalije, na početku 21. veka, odnosno u precizno definisanom vremenskom periodu od 2001. do 2022. godine. Polazna pretpostavka jeste da Srbija i Portugalija, uprkos činjenici da su zvanične diplomatske odnose uspostavile još krajem 19. veka, danas nemaju dovoljno razvijene političke veze, prevashodno zbog obostranog nedostatka interesa za njihovo razvijanje. Ciljevi istraživanja usmereni su ka ispitivanju stepena razvoja i kvaliteta političkih odnosa dve zemlje subjektivnih i objektivnih prepreka za njihovo ostvarivanje, ali i perspektiva i mogućnosti za njihovo podizanje na viši nivo u budućnosti. Rezultati istraživanja potvrdili su polaznu hipotezu, doprinoseći istovremeno izučavanju odnosa Srbije i Portugalije u smislu sistematizacije i deskripcije do sada postignutog u toj oblasti. Zaključak koji se nameće jeste da se, zbog odnosa Portugalije prema pitanju nezavisnosti tzv. Kosova, odnosi ove zemlje sa Srbijom teško mogu oceniti kao dobri, kao i da se u buduće mogu očekivati ograničeni pomaci u okvirima ekonomske saradnje između dveju zemalja u kontekstu nastavka evrointegracionih procesa u Srbiji, ali ne i u oblasti političkih odnosa. Tokom istraživanja koristili smo se istorijskom metodom, metodom studije slučaja, metodom analize i komparativnom metodom.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2023 1/2023 УДК 327(469:497.11)"20'' 107-124
ç