Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ

ПОЛИТИЧКИ МИТ КАО ОБЛИК ДРУШТВЕНОГ И ПОЛИТИЧКОГ ОТУЂЕЊА

Сажетак

Проучавање митолошког у сфери политике представља веома значајно поље истраживања. Аутори у овом раду анализирају политички мит као један од веома моћних извора друштвеног и политичког отуђења човека у савременом друштву. Поред позитивних функција политички митови се често злоупотребљавају ради постизања одређених циљева. Њихова снага се огледа у томе што политички митови не само да могу да сакрију одређене ствари, већ могу истовремено и да их мистификују, учинивши их на тај начин допадљивим ширем јавном мњењу. Како би указали на овај проблем аутори су рад поделили на три дела. У првом делу рада аутори анализирају снагу мита у савременом друштву. У другом делу се преиспитују негативни аспекти политичког мита, док у трећем делу рада аутори говоре о неолибералном отуђењу човека у савременом друштву.

кључне речи:

Референце

  1. Деспотовић Љубиша, Политички митови и идеологије, Каирос, Сремски Карловци, 2010.
  2. Матић Милан, Мит и политика расправа о основама политичке културе, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  3. Митровић Љубиша, Творци нових парадигми, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  4. Рајшић Љиљана, „Митови двадесетог века“, Теме, 3-4/2000.
  5. Радушки Нада, „Положај и права националних мањина у Србији у процесу евроинтеграција – демографско-политиколошки аспект“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 2/2014.
  6. Стојадиновић Миша, „Значај медија за развој културе мира“, Медији и култура мира на Балкану (приредили: Бранислав Стевановић, Александра Костић, Љубиша Митровић), Филозофски факултет – универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2010.
  7. Стојадиновић Миша, Ноам Чомски и савремено друштво, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  8. Стојадиновић Миша, Таловић Рашковић Виолета, „Изазови развоја демократије у савременом друштву: политичко насиље и теорија (не)праведног рата“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 1/2016.
  9. Chomsky Noam, Profit over People – Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999.
  10. Штиглиц Џозеф, Слободан пад – Америка, слободна тржишта и слом светске привреде, Нови Сад: Академска књига 2013.
  11. Bottici Chiara, A Philosophy of Political Myth, Cambridge University Press, New York, 2007.
  12. Esch Joanne „Legitimizing the War on Terror: Political Myth in Official-Level Rhetoric“, Political Psychology, International Society of Political Psychology, 3/2010.
  13. Tudor Henry, Political Myth, Macmillan Education, London, 1972.
  14. Isaacs William, Kolodny Jules, „The Role of Myths in Critical Education“, The Journal of Educational Sociology, American Sociological Association, 8/1948.
  15. World Values Survey, Internet, http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp, талас 2010-2014, 23/06/

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 321.01:316.75 51-65