Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ИСТРАЖИВАЊА

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ЕВРОПСКИ ИЗБОРИ

Сажетак

Циљ овог рада јe да анализира основне теоријске правце и реформе, као и однос транснационалних политичких групација према европским изборима. Развој изборног законодавства ЕУ није текао упоредо са институционалним и политичким променама. Питање европских избора, путем којих се врши избор чланова јединог демократски легитимног органа Уније, у директној је вези са губитком јавног поверења у Европски Парламент. Демократски дефицит ЕУ последица је недовољно дефинисаних међуинституционалних односа и немогућности ЕП да самостално креира законодавство. Преносом већег броја надлежности на ЕП и унификованим изборним системом дошло би до смањивања јаза између политичке елите Уније и њених грађана, уз јачање европске свести и идентитета.

кључне речи:

Референце

  1. Bromley, Simon, „Governing the European Union“, Sage Publicati­ons Ltd. 2001.
  2. Carruba, Cliff, Timpone J., Richard, „Explaining Vote Switching Across First and Second Order Elections: Evidence From Europe“ , Compara­tive Political Studies 38
  3. Craig, P. P, “Democracy and Rule Making Within the EC: An Empirical and Normative Assesment”, European Law Journal, Vol.3, Issue 2, Blac­kwell Publishing Ltd, 1997.
  4. Fiorina, Morris, „The Personal Vote: Constituency Service and Electoral Independence“, Cambridge, Harvard University Press, 1987.
  5. Ed. Gaffney, John, „Political Parties and the European Union“, Routled­ge, 1996.
  6. Хикс, Сајмон, „Политички систем Европске Уније“, Службени Гласник, Београд, 2007.
  7. Hix, Simon, Lord, Christopher, „Political Parties in the European Union“, Palgreave Macmilan, 1997.
  8. Hix, Simon, Marsh, Michael, „Punishment or Protest? Understanding European Parliament Elections“, The Journal of Politics, Vol. 69, No. 2, Blackwell Publishing Ltd. 2007.
  9. Hiks, Simon, Roland, Gerard, Noury, Abdoul, „Democracy in the Euro­pean Parliament“, First Draft, http://www.econ.berkeley.edu/~groland/ pubs/HNR-Democracy_in_the_EP-11July05.pdf
  10. Hix, Simon, Noury, Abdoul, Roland, Gerard, “Dimensions of Politics in the European Parliament”, American Journal of Political Sciences, Vol. 50, No. 2, Blackwell Publishing Ltd. 2006.
  11. Hiks, Simon, Roland, Gerard, Noury, Abdoul, „A Normal Parliament? Party Cohesion and Competition in the European Parliament, 1979-2001“, UK Council for Economic and Social research, ref. br. L213 25 2019
  12. Mair, Peter, Thommasen, Jacques, “Electoral Democracy and Political Re­presentation in the European Union”, Paper prepared for the Conference on Representation, Immigration and the 2009. Election to the European Parliament, Indiana University, Bloomington, April 1, 2008.
  13. Marks, Gary, Steenberger, Marco, „Understanding Political Contestation in the European Parliament“, Comparative Political Studies, Vol 35, No. 8, October 2002, Sage Publications
  14. Norris, Pippa, Franklin, Mark, “Social Representation”, European Jour­nal of Political Research, br.32, Kluwer Academic Publishers, 1997.
  15. Van der Brug, Wouter, Fennema, Meindert, „Euroscepticism and Support for Radical Right Parties“, Paper prepared for the Conference on Repre­sentation, Immigration and the 2009. Election to the European Parliament, Indiana University, Bloomington, April 1, 2008.
  16. Van Hulten, Clegg, “European Parliament Leaves Voters ’’Bemused and Confused”, Foreign Policy Centre, Press Release, http://fpc.org.uk/fsblob/129.pdf
  17. Thomassen, Jacques, Schmmit, Herman, „Politicy Representation“, Euro­pean Journal of Political Research, br.32, Kluwer Academic Publishers, 1997.
  18. http://www.eurotreaties.com
  19. http://www.europarl.europa.eu/parliament/public.do
  20. http://historical-debates.oireachtas.ie/
  21. http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 329+324(4-672EU) 1067-1086