Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA ISLAMA ‒ POLITIČKI SISTEM UČENIH PRAVNIKA

Sažetak

Prikaz knjige: Muhamed Jazdi, Politička teorija islama 2,
Fondacija Mula Sadra, Sarajevo, 2014, str. 328.

Ključne reči:

Reference

УДК 28:321.01(049.3) 137-146
ç