Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

POLITIČKA KULTURA U DRUŠTVENIM NAUKAMA

Sažetak

Zoran Pavlović, „Ogledi o političkoj kulturi“, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2017, 153 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2018 УДК 316.7(049.3) 337-342
ç