Изабери језик:
Тема броја

ПРИКАЗИ

ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА СЛОВЕНА – ИЗМЕЂУ МИТА И СТВАРНОСТИ

Сажетак

Међународна научна конференција „Политичка историја Словена – између мита и стварности“, одржана 15. новембра 2019. у просторијама палате Крсмановић, у организацији Института за политичке студије, под уредништвом др Сање Шуљагић, протекла је доста успешно. Већ према уређивачком концепту конференције, избору тема и учесника на њој, могао се увидети њен доста необичан карактер, као и жеља домаћина и организатора овог научног скупа да изврши снажно померање граница како домаће, тако и стране науке у циљу даљег изучавања политичке историје Словена и других, махом православних народа у новом постхладноратовском периоду. У том контексту, ова конференција за домаће прилике и домаће услове заиста је дала сасвим нове увиде и научне приступе, и с правом се може окарактерисати као ексклузиван научни догађај.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 1/2020 1/2020 УДК 94(=16)(063) 195-204