Изабери језик:
Тема броја

О НАЦИОНАЛНОМ ИДЕНТИТЕТУ И АНТРОПОЛОШКИМ ТЕМАМА

ПОКРЕТ СРБА КАТОЛИКА У ДУБРОВНИКУ И ДАЛМАЦИЈИ, ОСВРТ НА СРБЕ КАТОЛИКЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И СЛАВОНИЈИ

Сажетак

У раду се најпре презентује уводни теоријски и методолошки предложак католичког српства кроз историју. У раду је приказано шта о свом етно-језичком идентитету кажу дубровачки и други Срби католици. Посебан аспект рада чини приказ Покрета Срба католика у Дубровнику и њихов политички и национални ангажман од осамдесетих година 19. века па до почетка Првог светског рата. Посебно је упечатљива њихова национална и културна делатност кроз бројна културна, уметничка, књижевна и друга удружења, закључно са највишом националном културном институцијом – Матицом српском у Дубровнику. У раду је представљен и краћи преглед Срба католика у Босни и Херцеговини и Славонији, кроз призму културне, политичке и националне делатности њихових најзначајнијих књижевника, културних и јавних делатника. Најзад приказан је процес гашења католичког српства и њиховог претварања у Хрвате, којим је отпочео процес политичког католичанства – стварања хрватства на католичким основама, што је постала доктрина Првог хрватског католичког састанка 1900. године, који је организован под покровитељством папе Лава XIII, затим настављен у периоду прве и друге Југославије, све до слома заједничке југословенске државе. Овај процес приказ је на примеру новије и савремене историје Дубровника.

кључне речи:

Референце

  • Арсић, Ирена. 2019. Срби у Дубровнику. Београд: Задужбина Владете Јеротића.
  • Бакотић, Лујо. 1937. Срби у Далмацији од пада Млетачке републике до уједињења. Беофрад: Геца Кон.
  • Богојевић, Татјана, и Душко Певуља. 2022. Дум Иван Стојановић. Бањалука: Центар за српске студије.
  • Борак, Светозар. 1998. Срби католици. Нови Сад.
  • Екмечић, Милорад. 2008. Дуго кретање између клања и орања. Срби у Новом веку (1492 -1992). Београд: Завод за уџбенике и наставна срества.
  • Жутић, Никола. 2022. Мато Топаловић. Славонски Илир. Београд: „Велика Србија”.
  • Калај, Бењамин. 1895. Историја српског народа. Београд: Књижара „Петар Ђурић”.
  • Коренић, Стјепан. 1900. Први хрватски католички састанак. Загреб: „Глас концила”.
  • Костић М. Лазо. 1964. Крађа српског језика. Баден.
  • Костић, М. Лазо. 2000. Католички Срби. Нови Сад: „Обрица књига”.
  • Краљачић, Томислав. 1987. Калајев режим у Босни и Херцеговини 1882-1903. Срајево.
  • Милосављевић, Петар. 2022. Дум Иван Стојановић. Предговор. Бањалука: Центар за српске студије.
  • Милутиновић, Коста. 1989. О покрету Срба католика у Далмацији, Дубровнику и Боки Которској. Београд.
  • Митровић, Д. Јеремија. 1992. Српство Дубровника. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Остојић, Тихомир. 1900. Дум Иван Стојановић. Нови Сад: Летопис Матице српске.
  • Прибићевић, Светозар 1990. Диктатура краља Александра. Загреб: „Глобус”.
  • Суботић, Момчило. 2002. Хрвати и Босна. Геополитичке замисли у Хрватској према Босни и Херцеговини. Шабац: „Бели анђео”.
  • Суботић, Момчило 2010. Политичка мисао србистике. Београд: Институт за политичке студије.
  • Суботић, Момчило. 2012. Идентитет и геополитичка стварност Срба. Београд: Институт за политичке студије.
периодика Политичка ревија 4/2022 4/2022 УДК 94(=163.41)(497.5 Дубровник) 145-175