Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ПОБУНА АЛБАНАЦА У САП КОСОВУ ТОКОМ 1981. ВИЂЕНА ОЧИМА БУГАРСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Сажетак

У раду се на основу архивских извора и релевантне литературе анализира став бугарске амбасаде у Београду према догађањима на Косову током 1981. Посебно су анализирани ставови бугарских дипломата по неколико важних питања: шта су узроци побуне и начини на који је она гушена, који су били циљеви албанских демонстраната, односи између српских и југословенских комуниста према овом питању, како догађаји на Косову могу да утичу на ситуацији у Македонији и какве су перспективе СФРЈ као државе након Устава из 1974?

кључне речи:

Референце

  Antić, Čedomir. 2023. The History of Serbia. Beograd: Laguna.

  Çeku, Ethem. 2016. Kosovo and Diplomacy since World War II. I. B. Tauris 2016.

  Ćosić, Dobrica. 2023. Knjiga o Titu. Beograd: Laguna.

  Dimić, Ljubodrag. 2017. Epilog. Kriza, raspad i razbijanje Jugoslavije, Srbi i propast Jugoslavije. Beograd: Zavod za udžbenike.

  Dimitrijević, Bojan. 2020. Ranković – drugi čovek. Beograd: Vukotić Media.

  Gatalović, Miomir. 2015. „Prerastanje autonomne Kosovsko-Metohijske oblasti u autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju 1959–1963.” Istorija 20. veka, 1: 84–93.

  Hetemi, Atdhe. 2020. Student Movements for the Republic of Kosovo: 1968, 1981 and 1997. Palgrave Macmillan.

  Jović, Dejan. 2009. Yugoslavia. A State That Withered Away. West Lafayette: Purdue University Press.

  Kržišnik-Bukić, Vera. 1991. Cazinska buna – 1950. Sarajevo: Svjetlost, Biblioteka Refleksi.

  Lučić, Dejan. 2022. Tajne albanske mafije. Beograd: Laguna.

  Malcolm, Noel. 1998. Kosovo. A Short History. London: Papermac.

  Mertus, Julie. Kosovo. 1999. How Myths and Truths Started a War. Berkeley: University of California Press.

  Nikolić, Kosta. 2011. Srbija u Titovoj Jugoslaviji 1940-1980. Beograd: Zavod za udžbenike.

  Nikolić, Kosta. 2018. Jugoslavija – poslednji dani 1989-1992. Knjiga prva. Svi Srbi u jednoj državi. Beograd: Službeni glasnik.

  Ramet, Sabrina. 1984. Nationalism and Federalism in Yugoslavia 1963-1983. Indiana University Press.

  Richard F., Nyrop (ed.). 1992. Yugoslavia. A country study. Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress.

  Simić, Pero. 2018. Tito i Srbi. Knjiga 2, 1945-1972. Beograd: Laguna.

  Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей Югославии. Том I. Москва 2006.

  Архив на Министерството на външните работи [АМВнР], оп. 36, а. е. 5073, 5113; оп. 38, а. е. 3291, 3292; оп. 190, а. е. 5321.

  Божинов, Войн. Социалистическа Югославия в агония 1980-1989. София 2019.

  Централен държавен архив [ЦДА], ф. 1Б, оп. 81в, а. е. 544, 642. Югославия в ХХ веке, Москва 2011.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 3/2024 3/2024 УДК 323.173(=18)(497.11)"1981" 175-188