Izaberi jezik:
Tema broja

SPECIJAL 2016

PITANJA TEORETIZACIJE SUBJEKTIVITETA I IDENTITETA U DRUŠTVU NAKON POSTMODERNOG DOBA: DRUGOST I RAZLIKA KAO POLITIČKE KATEGORIJE

Sažetak

U ovom tekstu analizirane su kategorije subjektiviteta i identiteta i njihov odnos prema konceptu razlike koja se može smatrati jednim od ključnih pojmova za razumevanje i promišljanje problema Drugosti. Dominantni diskurs klasifikuje i kategorizuje subjekte na osnovu zamišljenog normativa pri čemu se određeni tipovi subjektiviteta svrstavaju u domen Drugosti te bivaju marginalizovani i diskriminisani. Pozicioniranje subjekata u okviru društvenih struktura i konstituisanje nejednakosti u društvu proizvod je specifičnog načina tumačenja i interpretacije razlike koja predstavlja osnovu za kreiranje kulturalnih značenja i koja je kao takva upisana u telo i identitet subjekta. U skladu sa tim problem diferenciranja društvenih grupa neodvojiv je od pitanja identiteta i razlike koji su kao pro­izvodi diskurzivnih praksi fundamentalni za kategorizaciju i klasifikaciju subjekata unutar društva.

Ključne reči:

Reference

  1. Алтисер, Луј: Идеологија u државни идеолошки апарати, Карпос, Лозница, 2009.
  2. Barker, Chris, Dariusz Galasinski: Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity, SAGE Publications, London, 2001.
  3. Батлер, Џудит: Тела која нешто значе: о дискурзивним границама „пола“, Самиздат Б92, Београд, 2001.
  4. Brah, Avtar: Cartographies of Diaspora: Contesting Identities, Routledge, London, New York, 1996.
  5. Грос, Елизабет: Променљива тела: ка телесном феминизму, Центар за женске студије и истраживања рода, Београд, 2005.
  6. Даглас, Мери: Чисто и опасно, Библиотека XX век, Београд, 2001.
  7. Dhamoon, Rita: Identity/Difference Politics: How Difference Is Produced, and Why It Matters, UBC Press, Vancouver, Toronto, 2009.
  8. Ђорђевић, Јелена: Посткултура: увод у студије културе, Clio, Београд, 2009.
  9. Hall, Stuart: „The spectacle of the other“, Representation: cultural representa­tions and signifying practices, (приредио: Stuart Hall), SAGE, London, 1997, стр. 223-290.
  10. Hall, Stuart: „Introduction: Who Needs ’Identity’?“, у зборнику: Questions of Cultural Identity, (приредили: Stuart Hall и Paul Du Gay), SAGE Publica­tions, London, 1996, стр. 1-17.
  11. Hall, Stuart: „The Question of Cultural Identity“, у зборнику: Modernity: An Introduction to Modern Societies, (приредили: Stuart Hall, David Held, Don Hubert и Kenneth Thompson), Blackwell Publishing, Malden, 1996, стр. 596-632.
  12. Шуваковић, Мишко: Студије случаја: дискурзивна анализа извођења идентитета у уметничким праксама, Мали Немо, Панчево, 2006.
  13. Young, Iris Marion: Inclusion and Demokracy, Oxford University Press, Ox­ford, 2000.
  14. Young, Iris Marion, „Structural Injustice and the Politics of Difference“, у зборнику: Justice, Governance, Cosmopolitanism and the Politics of Differ­ence: Reconfigurations in a Transnational World, Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin, 2007, стр. 79-116.
PERIODIKA Srpska politička misao specijal 2016 specijal/2016 УДК 316.72/.75+321.01 141-152
ç