Izaberi jezik:
Tema broja

DEMOKRATSKI KAPACITET POLITIČKIH INSTITUCIJA SRBIJE

PERSPEKTIVE PREVAZILAŽENJA PARTOKRATIJE I RAZVOJA NEPOSREDNE DEMOKRATIJE

Sažetak

Cilj rada je da ukaže na osnovne pretpostavke i moguće puteve prevazilaženja partokratije i razvoja neposredne demokratije kao glavnog preduslova napretka društva. U analizi je korišćen teorijski temeljito zasnovan i proveren naučni metod. Zaključuje se da su za prevazilaženje partokratije i razvoj neposredne demokratije od presudne važnosti demokratizacija svojinskih odnosa, decentralizacija vlasti i upravljanja, demonopolizacija politike i razvijanje slobodne inicijative građana i lokalne samouprave kao osnove sistema neposredne demokratije kao i demokra tizacija međunarodne zajednice. Naglašava se da se partokratija može prevladati upravo razvojem neposredne demokratije, a neizostavni uslov za to je ukidanje političkog monopolizma opštom politizacijom društva, koja podrazumeva potpuno slobodno političko organizovanje i delovanja građana.

Ključne reči:

Reference

  1. Вучетић, Слободан, Демократија без доказа, БИГЗ, Београд, 1994.
  2. Galbraith, J. H., Нова индустријска држава, Стварност, Загреб, 1970.
  3. Глобализација, зборник, Clio, Београд, 2003.
  4. Drucker, Peter F., Посткапиталистичко друштво, Грмеч Привредни преглед, Београд, 1995.
  5. Марковић, Драган, Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Марковић, Драган, Задружно управљање, СНС-ЗСЈ, Београд, 2002.
  7. Марковић, Драган, Локална самоуправа – перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  8. Марковић, Драган, Локална самоуправа у европским интеграцијама, „Политичка ревија“, бр 1/2009, Институт за политичке студије, Београд
  9. Mills, W.C., Бијели овратник, Напријед, Загреб, 1979.
  10. Милошевић, Зоран, Политичке странке и корупција, „Политичка ревија“, бр. 1/2007, Институт за политичке студије, Београд
  11. Naisbitt, John, Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  12. Петровић-Пироћанац, Зоран, Српска политика и држава данас, зборник „Србија – политички и институционални изазови“, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2008.
  13. Станковић, Владан, Анатомија савремене српске политике, зборник „Србија политички и институционални изазови“, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  14. Суботић, Драган, Одлучивање у политичким странкама, „Политичка ревија“, бр. 1/2007, Институт за политичке студије Београд.
  15. Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997.
PERIODIKA Politička revija 3/2009 УДК: 321.7 1-16
ç