Izaberi jezik:
Tema broja

JAVNA UPRAVA I POLITIČKI SUBJEKTI

PERSPEKTIVE LOKALNE SAMOUPRAVE U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Sažetak

U radu se konstatuje da se sa globalnom centralizacijom vrši i lokalna decentralizacija vlasti kao pretpostavka suštinske demokratizacije. Uz sve moguće otpore, proces suštinske demokratizacije već poodavno teče. Zaključuje se: da u razvijenim državama stvarna politička moć sve više prelazi na gradove, naselja i susedstva; da moć postupno, ali sigurno prelazi s izabranih zastupnika na birače koji putem lokalnih inicijativa i referenduma odlučuju o najvažnijim pitanjima, dok nacionalni politički izbori pobuđuju sve manji interes; da dok se pod uticajem savremenih tokova društvene reprodukcije u razvijenim zemljama odvijaju procesi decentralizacije, u nerazvijenim zemljama politička vlast se centralizuje pod pritiskom globalnih sila da bi bila podložnija njihovom uticaju.

Ključne reči:

Reference

  1. Андрејевић, Коста: Међународна банка за обнову и развој и њенаулогау развоју својих чланова, магистарска теза на Факултету политичких наука у Београду, 1971.
  2. Барнет, Ричард и Кавана, Џон: Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит), Клио, Београд, 2003.
  3. Belo, Volden: Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит), Клио, Београд, 2003.
  4. Бери, Вендел; Имхоф, Данијел; Голдсмит, Едвард: Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит), Клио, Београд, 2003.
  5. Брандер, Фернанд: Светски капиталистички систем: од привреде света до светске привреде (прир. Душан Пирец, Миомир Јакшић), Економика, Бе­оград, 1987.
  6. Бжежински, Збигњев: Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999.
  7. Валзер, Мајкл: Американизам шта је то, ЦИД, Подгорица, 2001
  8. Галеано, Едуардо: Бити као они култура мира и неоколонијализам, Гутенбергова галаксија, Београд, 1996
  9. Голдсмит, Едвард: Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит), Клио, Београд, 2003.
  10. Грк, Снежана, „Србија и Европска Унија криза после кризе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  11. Група аутора, Повијест свијета, Напријед, Загреб, 1977.
  12. Драшковић, Веселин: Контрасти глобализације, Економика, Београд, Факултет за поморство, Котор, 2002.
  13. Drncker, Peter F. : Посткапиталистичко друштво, Грмеч, Привредни преглед, Београд, 1995.
  14. Ђурковић, Миша: Диктатура, нација, глобализација, Институт за европске студије, Београд, 2002.
  15. Epperson, Ralph: Нови светски поредак, Basket Bam, Београд, 1993.
  16. Еткинсон, Родни: Зачарани европски круг, Светови, Нови Сад, 1997.
  17. Ефтимовски, Стефан А., „Евроскептицизам у државама Европске Уније“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013.
  18. Илић, Богдан и др.: Политичка економија, III изд., Савремена администрација, Београд, 1995.
  19. Кларк, Тони: Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит), Клио, Београд, 2003.
  20. Кортен, Дејвид С.: Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит), Клио, Београд, 2003.
  21. Лоури, Сузан Микер: Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит), Клио, Београд, 2003.
  22. Марковић, Драган, „Развој својинских односа у функцији демократизације политичких институција, Српска политичка мисао, Институт за политич­ке студије, Београд, бр. 2/2011.
  23. Мандер, Џери; Голдсмит, Едвард (прир.): Глобализација: аргументи против, Клио, Београд, 2003.
  24. Михаиловић, Коста (ур.): Санкције узроци, легитимитет, легалитет и последице, САНУ, Београд, 1994.
  25. Мићовић, Војислав: Глобализација и нови светски поредак, Чигоја штампа, Београд, 2001.
  26. Naisbitt, John: Мегатрендови: десет нових смјерова развоја који мијењају наш живот, Глобус, Загреб, 1985.
  27. Николић, Душан: САД Стратегија доминације, Радничка штампа, Београд, 1985.
  28. Родрик, Дени: Парадокс глобализације зашто светско тржиште, државе и демократија не иду заједно, Службени гласник, Београд, 2013.
  29. Самарџић, Слободан; Накарада, Радмила; Ковачевић, Ђуро (прир.): Лавиринти кризе, Институт за европске студије, Београд, 1998.
  30. Сорман, Ги: Велика транзиција, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1997.
  31. Стиглиц, Џозеф Е.: Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2002.
  32. Sweezy, Paul: Светски капиталистички систем: од привреде света до светске привреде (прир. Душан Пирец, Миомир Јакшић), Економика, Београд, 1987.
  33. Уједињене нације данас 1984., „Уједињене нације“, материјал за предаваче.
  34. Фокс, Џереми: Чомски и глобализација, Esotheria, Београд, 2003.
  35. Франк, Андре Гундер: Промјенеу сувременомразвијеном капитализму (прир. Адолф Драгичевић, Раде Калањ, Вјекослав Микецин), Комунист, књ. 2, Београд, 1973.
  36. Фукујама, Френсис: Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, Рома­нов, Бања Лука,
  37. Хантингтон, Семјуел П.: Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица,
  38. Харингтон, Мајкл: Друга Америка, Просвета, Београд, 1965.
  39. Harvey, David: From Fordizm to flexbile Accumulation in the Conditions of Post­modernity, Blackwell, Cambridge, 1996.
  40. Хелд, Дејвид: Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  41. Чомски, Ноам: Шта то (у ствари) хоће Америка, Институт за политичке студије, Београд, 1994.
  42. Чомски, Ноам: Контролисана демократија, ЦИД, Подгорица, 1999.
  43. Wallerstein, Immanuel: Светски капиталистички систем: од привреде света до светске привреде (прир. Душан Пирец, Миомир Јакшић), Економика, Београд, 1987.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2014 УДК 352+342.25]:316.32 33-52
ç