Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I EVROPSKA UNIJA

PERSPEKTIVE KREDIBILNOG PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE NA ZAPADNI BALKAN: POJAČANO ANGAŽOVANJE EU U SFERI REGULATIVE I PRAKSE SUZBIJANJA PRANJA NOVCA

Sažetak

„Ukoliko želimo više stabilnosti u našem susedstvu, tada moramo održati kredibilne perspektive proširenja za Zapadni Balkan. Jasno je da neće biti daljeg proširenja tokom mandata ove Komisije i ovog Parlamenta. Nijedan kandidat nije spreman. Nakon toga će Evropska unija biti veća od broja 27. Kandidati za pristupanje moraju dati prioritet vladavini zakona, pravosuđu i osnovnim pravima kao najviši prioritet u svojim pregovorima.“
Žan Klod Junker (Jean ‒Claude Juncker, 2017)

Predmet analize ovog rada je ocena usaglašenosti pravne i prateće regulative zemalja regiona Zapadnog Balkana u sferi suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma sa srodnim normativnim aktima Evropske unije. Pretnje međunarodnog terorizma rastu, nastaju novi rizici poreske utaje, korupcije, transnacionalnog organizovanog kriminala, sajber ‒ kriminala i dr. Jedan od ključnih kriterijuma priključenja zemalja Zapadnog Balkana EU postali su ostvareni efekti suprotstavljanja pranju novca. Glavne teškoće sa kojima se suočavaju ove zemlje jeste uvreženo viđenje EU i međunarodnih regulatornih tela da nacionalni regulatorni sistemi ne čine dovoljno na praktičnom planu ostvarenja efekata stvarnog suzbijanja pranja novca. Brzina, obim i snaga regulatornih promena EU su dinamični te time predstavlja preveliki teret za nacionalne regulatorne sisteme, koji su objektivno u procesu izgradnje, uz inerciju istorijskih problema i nasleđa. Ocena je da će zahtevi međunarodne zajednice a još više EU rasti, biti sve stroži, tako da je period „kreni ‒ stani“ završen. Sledi faza Olimpijskog gesla brže ‒ dalje – snažnije. Terorizam uzrokuje rastuće troškove za društva, stoga je značajan izazov za sve civilizovane zemlje. U tom svetlu je suprotstavljanje finansiranju terorizma kroz suzbijanje pranja novca ključna polazna, centralna i završna karika. Korišćene metode u analizi ove teme su istorijskopravna metoda, pozitivnopravna metoda i uporednopravna metoda.

Ključne reči:

Reference

  • Бурсаћ, Борис. 2020. ,,Могућности одговора Европске уније на савремене терористичке претње“. Политичка ревија 61. doi.org/10.22182/pr.6532020.1, 11 ‒ 32.
  • Ђорђевић, Зоран; Љутић, Ивана, Б.; Ђурђевић, Драган, Ж.; Јованић, Ђуро, 2017. ,,Борба против транснационалног криминала – сузбијање прања новца, пореска евазија и регулисање Биткоина у Србији“. Војно дело 2017, вол. 69, бр. 6: 166-179.
  • Ковачевић, Маја. 2020. ,,Политика проширења Европске уније у потрази за реформом“. Политичка ревија 64 DOI: https://doi.org/10.22182/pr.6422020.6 : 133 ‒ 150.
  • Матијевић, Андреа. 2020. ,,Ставови држава чланица о проширењу Европске уније и нова методологија политике проширења“. Политичка ревија 64 (2): 151-175. doi: https://doi.org/10.22182/pr.6422020.7 последњи пут приступљено 20. јануара 2021.
  • Перић Дилигенски, Тијана. 2020. „Коронавирус у (био)политичком имагинаријуму.“ Социолошки преглед 3 (54): 627 − 646. doi: 10.5937/socpreg54-27419.
  • Стојановић, Марија. 2021. „Економска интеграција Балкана реалнија од пријема у ЕУ“. Данас 17. јануара 2021. https://www.danas.rs/politika/demostat/ekonomska-integracija-balkana-realnija-od-skorog-prijema-u-eu/, последњи пут приступљено 20. јануара 2021.
  • Comply Advantage. 2021. Globak AML Regulations: What You Need To Know. https://complyadvantage.com/knowledgebase/aml-regulations/, last accessed 22 January 2021.
  • EU 5th Anti ‒ Money Laundering Directives. (January 10, 2021.) https://miro.medium.com/max/1200/1*GABQBhyDlUXyo8aiFGBfpQ.jpeg last accessed 22 January 2021.
  • Eur ‒ Lex. 2020. Sprečavanje zlouporabe financijskog sustava u svrhu pranja novca i terorizma. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=URISERV:230804_1 last accessed 23 January 2021.
  •  Eur ‒ Lex. 2020a. Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. Službeni list Europske unije. L 141/723. last accessed 21 January 2021.
  • Eur ‒ Lex. 2020b. Direktiva (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. Službeni list Europske unije. L 156/43. last accessed 21 January 2021.
  • European Parliament. 2020. The Western Balkans. Fact Sheets on the European Union – 2020. https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.5.2.pdf, last accessed 19 January 2021: 1.
  • Europski parlament i Vijeće Europske unije. 2005. (Tekst značajan za EGP). Službeni list Europske unije. I. 309/15. 25.11.2005. 09/Sv. 2., 116-137. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=FR, last accessed 19 January 2021.
  • Europsko vijeće Vijeće Evropske unije. Oct 20, 2020. Proširenje EU ‒ a – Consilium. https://www.consilium.europa.eu/hr/ last accessed 20 January 2021.
  • EuroWork Working Life. 11 March 2007. Acquis Communautaire. https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/acquis-communautaire#:~:text=Acquis%20communautaire%20is%20a%20French,the%20European%20Union%20(EU), last accessed 20 January 2021.
  • FATF. 18 January 2021a. Covid ‒ 19 and the Changing Money Laundering and Terrorist Financing Risk Landscape. www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/mena-reg-tech-2021.html, last accessed 21 January 2021.
  • FATF. 2020. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. The FAFT REcommendations. Updated October 2020. last accessed 21 January 2021.
  • FATF. 2021. https://www.fatf-gafi.org/home/ https://www.fatf-gafi.org/home/, last accessed 21 January 2021. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf, last accessed 21 January 2021.
  • Jean ‒ Claude Juncker. 2017. European Commission President. State of the Union Adress, 13 september 2017. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-enlargement-process_en.pdf, last accessed 19 January 2021.
  •  Perić Diligenski, Tijana. 2016. “The influence of the European Union on designing of anti-corruption policy in the Republic of Serbia”. In Тhematic conference proceedings of international significance volume I, eds. group of authors, 537-544. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police studies.
  • Summaries of EU legislation. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=LEGISSUM:230804_1, poslednji pristup 21. januara 2021.
  • UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. UNODC Research. Measuring Organized Crime in the Western Balkans. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/OC/Measuring-OC-in-WB.pdf, last accessed 22 January 2021.
  • World Economic Forum. 2021a. The Global Risks Report 2021. 16th Edition. Insinght Report. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021, last accessed 21 January 2021 72-81.
PERIODIKA Politička revija 2/2021 2/2021 УДК 327.39:336.745(497)(4-672EU) 199-216
ç