Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKE PARTIJE I PARLAMENTARNE GRUPE

PERSPEKTIVE DEMOKRATIZACIJE POLITIČKIH PARTIJA

Sažetak

Cilj rada je da ukaže na moguće pravce demokratizacije političkih partija u Srbiji i prevazilaženja partokratije kao glavnog preduslova povećanja demokratskih kapaciteta i napretka društva. U analizi je korišćen teorijski temeljito zasnovan i proveren naučni metod. Naglašava se da je u Srbiji pod plaštom partijskog pliuralizma, umesto demokratizacije izvršena još veća autokratizacija političkog sistema i da stvarni pokazatelj demokratičnosti političkih partija nije samo izjašnjavanje već praktično delovanje. Zaključuje se: da su za razjašnjenje stvarnog odnosa postojećih partija prema demokratiji posebno indikativni odnos prema svojini, zatim samo shvatanje demokratije i unutarpartijski odnosi; da se za ukidanje političkog monopolizma i demokratizaciju društva mogu uspešno boriti samo one političke partije koje se i same demokratski organizuju i na demokratskim principima deluju.

Ključne reči:

Reference

  1. Дракулић, Даница и др.: Глобализација светске економије, Савез економиста Војводине, Нови Сад, 1992.
  2. Марковић, Драган, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  3. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  4. Марковић, Драган, „Перспективе демократизације отуђене политичке вла­сти“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  5. Марковић, Живко: Дијалектика савремене колонизације, СНС Научна, Бе­оград, 2006.
  6. Орловић, Славиша: Политички живот Србије између демократије и партократије, Службени гласник, Београд, 2008.
  7. Печујлић, Мирослав: Глобализација – два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 2002.
  8. Станковић, Владан, „Политичке елите у Србији од партократије до плутократије“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  9. Стојановић, Радослав: Сила и моћ у међународним односима, Радничка штам­па, Београд, 1982.
  10. Стојиљковић, Зоран, „Политичке партије и политичка партиципација случај Србија“, Годишњак Факултета политичких наука у Београду, ФПН, Београд, 2007.
  11. Суботић, Драган, „Одлучивање у политичким странкама“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2007.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2012 УДК: 329:321.7 223-234
ç