Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ОД ЗАКОНА ДО ПРАКСЕ

ПЕРСПЕКТИВЕ АКТЕРА ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ О УКЉУЧИВАЊУ ДЕЦЕ ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

Сажетак

Већ дужи временски период влада велико интересовање за образовање деце тражилаца азила од стране различитих организација, националних и међународних институција и експерата. Изазови попут културне различитости, језичке баријере и мањка људских ресурса део су процеса интеграције деце тражилаца азила у Србији. Циљ рада је приказ и анализа перспективе актера образовне политике о укључивању деце тражилаца азила у образовни систем Србије. Истраживање о перспективама актера образовне политике о укључивању деце тражилаца азила у образовни систем Србије засновано је на интервјуима и фокусираним групним интервјуима са представницима образовних политика, наставницима и запосленима у невладиним организацијама укљученим у неформално образовање деце тражилаца азила. У овом квалитативном истраживању учествовало је укупно 26 учесника, од чега 6 представника образовних политика, 5 представника невладиних организација и 15 наставника. Главни резултати истраживања указују да је неопходно унапредити систем укључивања деце тражилаца азила у образовни систем, да је потребно осмислити и имплементирати програм заједно са актерима који директно раде са децом, ојачати међусекторску сараднју и остварити јаснију комуникацију између различитих нивоа одлучивања – локалног, регионалног и државног.

кључне речи:

Референце

периодика Социјална политика 2-3/2022 23/2022 УДК 37.014.5(497.11) 314.151.3(497.11) 45-65