Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI

PARTIJE U SRBIJI I KOSOVO I METOHIJA (2000-2008)

Sažetak

Dve promene su odredile promenu u programskim stavovima političkih partija u Srbiji u odnosu na probleme na Kosovu i Metohiji: a) stavljanje južne srpske pokrajine pod privremenu upravu Organizacije Ujedinjenih nacija (OUN) 1999. godine, koja je omogućena Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija i čime je okončana agresija NATO na našu zemlju, a istovremeno čitav politički proces rešavanja ovog problema maksimalno internacionalizovan, i OUN potpuno uvučene u nastavak njegovog rešavanja; b) Petooktobarske političke promene u Srbiji 2000. godine dovele su na vlast one političke partije koje su u prethodnoj decenjii bile opozicija, i u takvom statusu nisu se mnogo, čak uopšte, izjašnjavale o kosovskim problemima, a kada su to činile uglavnom su pratile stavove zapadnih vlada po tom pitanju, pa se saznanjem te činjenice može razumeti i jednodecenijska evolucija njihovih programsko-političkih stavova od zalaganja za ukidanje autonomskih pokrajina u Srbiji, uz predlaganje čitavog spektra radikalno-nacionalističkih i šovinističkih mera, do zalaganja za široku pokrajinsku autonomiju. Mnoge političke partije u Srbiji su zvanično usvojile potpuno nove političke programe u prvim godinama 21. veka. One koje to nisu uradile, izvršile su reviziju postojećih programskih dokumenata kroz različite kongresne rezolucije, deklaracije i slične dokumente. Mnogi manje ili više ekstremni zahtevi sa početka poslednje decenije 20. veka ispostavilo se da su bili ne samo populistički, zasnovani na govoru mržnje, nego i nerealizujući. Međutim, odbacivanje takvih stavova je u slučaju nekih partija vodilo u suprotnost, što im je pribavilo poziciju antisrpskog programa sa stavom koji je favorizovao priznavanje nezavisnosti Kosmeta. Osim takvih partija, još neke nove partije nastale nakon Petog oktobra u Srbiji zastupaju takav stav. Identifikacija takvih političkih stavova u „ne-manjinskim partijama“ (partijama koje ne predstavljaju samo nacionalne manjine) pre 5. oktobra 2000. godine bilo je nezamislivo u Srbiji. Istorijski niz događanja potvrdio je ozbiljnost osnove programskih stavova onih političkih partija koje su dosledno zastupale primenu autonomije Kosmeta u Srbiji. Imajući to u vidu, bilo bi opravdano zaključiti da će napor za sačuvanje Kosova i Metohije u Srbiji nastaviti da bude jedan od globalnih društvenih ciljeva u Srbiji, sa ciljem da se ovoj pokrajini da status suštinske autonomije.

Ključne reči:

Reference

  Programska i druga dokumenta političkih partija

  1. Десет тема око којих је потребно постићи национални консензус, Г17+, јануар 2003, www.g17plus.org.yu/download/dokumenti/10tema.pdf
  2. Другачија Србија, ЛДП, Београд, http://www.ldp.org.yu/cms/item/ldp/sr/program.html
  3. Језгро десне Србије, Председништво СПО, Београд, 2008. www.spo.org.yu/file/jezgrodesnesrbije_web.pdf
  4. Нацрт Устава Републике Србије, ДСС, Београд, јул, 2003, www.dss.org.yu/ view_file.php?file_id=9
  5. Платформа ДСС-НС за разговоре о формирању Владе Србије, Београд, 31. јануар www.dss.org.yu/view_file.php?file_id=14
  6. Предлог Одлуке Народне скупштине Републике Србије поводом ЕУЛЕКС-а, ДСС, Београд, јул, 2008, www.dss.org.yu/view_file.php?file_id=56
  7. Предлог плана Предедника Републике Бориса Тадића за Косово и Метохију, Београд, 2005, www.ds.org.yu/sr/dokumenti/dspredlog_plana_borisa_tadica_za_kim.pdf
  8. Принципи деловања, СНС, Београд, 2008. srpskanaprednastranka.org/index. php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=313
  9. Програм Г17+, Београд, 2004, www.g17plus.org.yu/download/dokumenti/program.pdf
  10. Програм Демократске странке, Београд, 2001, www.ds.org.yu/sr/dokumenti/ds-program.pdf
  11. Програм ДСС, Београд, 2007. www.dss.org.yu/pages/program.php?id=63
  12. Програмска декларација о децентрализацији власти у Србији, СПО, Београд, децембар, 2007. www.spo.rs/file/decent.htm
  13. Програмска декларација VII Конгреса СПС, СПС, Београд, 2006. www.sps.org.yu/uploads/progdeklpdf
  14. Стратегија промена, Политички савет ДС, Београд, 2005, www.ds.org.yu/sr/ dokumenti/ds-strategija_promena.pdf

  Radovi objavljeni u časopisima, zbornicima i monografije

  1. Базић, Ј: Српско питање, ЈП „Службени лист СЦГ“, Институт за политичке студије, Београд, 2003
  2. Ђинђић, З: Србија у Европи, V издање, ТАНЈУГ, Београд, 2004.
  3. Кољевић, Б: Државно питање Србије, у М. Суботић, Ж. Ђурић (прир.): „Србија – политички и институционални изазови“, тематски зборник радова, Институт за политичке студије, Београд, 2008
  4. Коштуница, В: Одбрана Косова, „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  5. Петровић, Д: Анализа политичких странака у Србији у периоду 2000-2006, са аспекта најважнијих политичких и националних питања, „Политичка ревија“ 4/2006, Београд, 2006.
  6. Смиљковић, Р: Србија на раскршћу, „Чигоја штампа“, Београд, 2006.
  7. Чавошки, К: ‘Коначно решење ’статуса Косова и Метохије, у „Косово и Метохија прошлост, садашњост и будућност“ (ур. академик К. Михаиловић), зборник радова с међународног научног скупа одрђаног у Београду, 16-18. марта 2006. године, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 2007.
  8. Шуваковић, У: Политичке партије и глобални друштвени циљеви, „Трећи миленијум“, Београд, 2004.
  9. Шуваковић, У: Инструменти мерења успешности политичких партија, „Зборник Матице српске за друштвене науке“, бр. 118-119, Нови Сад, 2005.
  10. Шуваковић, У: Партије у Србији и Косово и Метохија 1990-2000, ”Национални интерес”, бр. 3/2009, Институт за политичке студије, Београд, 2009. Шутовић, М: Косово између поретка и аномије, „Чигоја штампа“, Београд, 2009.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2009 УДК: 329(497.11):323.173(497.115)“2000/2008“ 393-420
ç