Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПАРЛАМЕНТАРНИ ПОСЛОВНИК И ПАРЛАМЕНТАРНИ ГОВОР

Сажетак

Тема овог рада је уређење парламентарне дебате парламентарним пословником ради обезбеђења њеног неометаног тока и квалитета, и спречавања злоупотреба слободе говора. Парламентарна дебата је „крвоток” парламентарног рада и одлучивања. У њој, уз обезбеђену слободу говора, парламентарци у својим говорима супротстављају политичке ставове, идеје и аргументе. Ради ефикасног парламентарног рада и одлучивања, дебату треба ваљано уредити, што се чини парламентарним пословником, „скупштинским уставом” кога доноси парламент и којим су прописане унутрашња организација и процедуре парламента. Циљ уређења дебате пословником је обезбеђење неометаног парламентарног рада и одлучивања, али и заштита слободе говора и права мањине у парламенту. Да би се то постигло, парламентарни пословник мора бити јасан, прецизан и праведан. Он не сме бити пуки декларативни акт, већ израз политичког разумевања супротстављених политичких опција и њихове заједничке тежње за конструктивним приступом решавању питања од општег интереса. Скупштински пословник може бити праведан само ако је у њега уткана политичка култура парламентарних чинилаца, здрава парламентарна традиција и bona fidei парламентарни обичаји.

кључне речи:

Референце

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 4/2023 4/2023 УДК 342.3/.6(075.8) 257-277