Izaberi jezik:
Tema broja

Posebno izdanje 2021

PANAJOTIS KONDILIS – SAZNANjE KROZ PRELAŽENjE GRANICE IZMEĐU ANTIČKE I MODERNE FILOZOFIJE

Sažetak

Brojne studije nemačko-grčkog filozofa Panajotisa Kondilisa (1943–1988) iz intelektualne istorije i političke filozofije su usko povezane. „Die Entstehung der Dialektik“ rekostruiše genezu hegelijanske filozofije, „Die Aufklärung“ s obzirom na evropsku filozofiju prosvetiteljstva naglašava ponovno vrednovanje čulnosti u odbacivanju hrišćanske doktrine. Ova dva prva dela mnogostruko dokumentuju filozofsku antropologiju skiciranu u Kondilisovoj knjizi „Macht und Entscheidung“, koja, osmišljena kao metod „deskriptivno decizionizma“, odražava ljudski život bez ikakvog vrednovanja. Zapravo, ljudski subjekti donose njihove odluke u cilju samoodržanja koje se u socijalnom svetu pojavljuje kao potraga za moći. Društvo reguliše ovu težnju za moć u obliku normi, pravila i institucija, tema je koju Kondilis koristi da obogati relevantni diskurs socio-istorijski relevantnim razmatranjima. Jedna od teza je, ipak, da normativni standardi zahtevaju metafizičku validaciju. Generalno, da epistemologija ne može bez metafizike, je teza koju Kondilis zastupa u svojoj glavnoj studiji „Metaphysikkritik der Neuzeit“. U drugoj raspravi pod naslovom „Theorie des Krieges“, istoričar ideja ispituje ključne izjave teoretičara rata K. f. Klauzevica i drugih teoretičara u potrazi za odgovorom na večito tako aktuelno pitanje „Šta je rat?“ Dalekosežne studije „Konservativismus“ i „Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform“ objavljene jedna za drugom proširuju horizont istorije ideja društveno i kulturno relevantnim pitanjima koja su ponovo obrađena u posthumno objavljenom, fragmentarnom delu „Das Politische und der Mensch“ gde je trebalo da budu proširena na najobimniji način.

Ključne reči:

Reference

  Примарна литература

  • Kondylis Panajotis. 2001. Das Politische im 20. Jahrhundert. Von den Utopien zur Globalisierung. Heidelberg.
  • Kondylis Panajotis. 1999. Das Politische und der Mensch. Grundzüge der Sozialontologie. Bd. 1. Soziale Beziehung, Verstehen, Rationalität. Hg. von Falk Horst. Berlin.
  • Kondylis Panajotis. 1981, 2002. Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus. Stuttgart 1981. ND. Hamburg 2002.
  • Kondylis Panajotis. 1979. Die Entstehung der Dialektik. Eine Analyse der geistigen Entwicklung von Hölderlin, Schelling und Hegel bis 1802. Diss. Stuttgart.
  • Kondylis Panajotis. 1990. Die neuzeitliche Metaphysikkritik. Stuttgart.
  • Kondylis Panajotis. 1998. „Der Irrtum ist der natürliche Zustand“ [интервју]. разговарао D. Tsaknias. превод Anastasia Daskarolis у: Etappe. Magazin für drakonisches Denken 22 (2013/2014/2015), S. 22-46 [Originalinterview in: Diavazo 384].
  • Kondylis Panajotis. 1991. Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne. Weinheim 1991.
  • Kondylis Panajotis. 2012. „Die Geschichte lauert. Sozialontologie, Macht und die Zukunft des Griechentums“ [интервју]. разговарао Spyros Koutroulis. превод Anastasia Daskarolis. у: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 60, 3, S. 397-418 [Originalinterview in: Nea Koinoniologia (Neue Soziologie) 25 (1998), S. 17-36].
  • Kondylis Panajotis. 1986. Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang. Stuttgart.
  • Kondylis Panajotis. 2007. Machiavelli. Berlin.
  • Kondylis Panajotis. 1984, 2006. Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage. Stuttgart 1984. Поново штампано у: Исти: Machtfragen. Ausgewählte Beiträge zu Politik und Gesellschaft. Darmstadt 2006, S. 21-128.
  • Kondylis Panajotis. 1987. Marx und die griechische Antike. Zwei Studien. Heidelberg 1987.
  • Kondylis Panajotis. 1996. Montesquieu und der Geist der Gesetze. Berlin 1996.
  • Kondylis Panajotis. [Nachgelassene Notizen für die geplanten Bände 2 und 3 der Sozialontologie]. превод Fotis Dimitriou. Необјављено.
  • Kondylis Panajotis. 1996. Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg. Berlin 1996.
  • Kondylis Panajotis. 1988. Theorie des Krieges. Clausewitz – Marx – Engels – Lenin. Stuttgart.
  • Kondylis Panajotis. 1995, 2006. „Wissenschaft, Macht und Entscheidung“. у: Herbert Stachowiak (Hg.): Pragmatik. Handbuch für Pragmatik. Bd. 5. Hamburg 1995. Поново штампано у: Исти: Machtfragen. Ausgewählte Beiträge zu Politik und Gesellschaft. Darmstadt 2006, S. 129-156.

  Секундарна либература

  • Flügel-Martinsen Oliver. 2012. „Apodiktischer Dezisionismus? Kondylis’ Machtdenken.“ у: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 60, 3, S. 365-382.
  • Furth Peter. 2007. „Aufklärer ohne Mission“ in: Falk Horst (Hg.): Panajotis Kondylis. Aufklärer ohne Mission. Aufsätze und Essays. Berlin, S. 53-76.
Srpska politička misao - posebno izdanje 2021 Posebno izdanje 2021 УДК 1(091) Kondylis P.:32.01 11-39
ç