Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОВЛАДАВАЊЕ НАД БИОМОЋИ У КОГНИТИВНОМ И НАДЗОРНОМ КАПИТАЛИЗМУ

Сажетак

Биомоћ регулише друштвени живот из његове унутрашњости, a са другим технологијама моћи, репресивном и дисциплинарном моћи делујe на тело и субјективитет. Капитал, овладавајући биомоћи управља насталим модалитетом друштвене производње, стварајући нови режим, оријентисан логиком производње и контроле. Данашња капиталистичка акумулација je „стварање профита путем комодификације биоса“ кроз моћ чија је функција потпуно запоседати животом, бришући разлику између јавне и приватне сфере. Нови облици капитализма користе специфичне технике биомоћи како би овладали животом кроз успоставу стандарда, механизама принуде и дефинисања норми. Когнитивни капитализам извлачи профит из апстрактног рада користећи интелектуалну (перцепција, комуникација, машта, разум) и чулну (ирационална осећања, афекти, страсти) енергију. Кроз „инструменталну моћ“ надзорни дигитални капитализам, ослањајући на вештачку интелигенцију извлачи вишак података од својих корисника. Циљ рада је показати да је овладавање над биополитичким телом, у перспективи Харта и Негрија, обједињеним у појму људског капитала кроз биомоћ и друштвену контролу, омогућено искориштавање апстрактног рада когнитивног капитализма, те модификовати људско понашање са новим изворима сакупљених података надзорног капитализама.

кључне речи:

Референце

  • Aho, Brett and Roberta Duffield. 2020. “Beyond surveillance capitalism: Privacy, regulation and big data in Europe and China.” Economy and Society 49(2): 187–212. doi.org/10.1080/03085147.2019.1690275.Andrew, Jane, Max Baker and Casey Huang. 2023. “Data breaches in the age of surveillance capitalism: Do disclosures have a new role to play?” Critical Perspectives on Accounting, Volume 90. doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102396Arendt, Hannah. 1966. The Origins of Totalitarianism. New York: A Harverst Book- Harcourt, Inc.Arendt, Hannah. 1978. “Willing.” In The Life of the Mind. ed. Mary McCarthy. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
  • Benkler, Yockai. 2006. The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. London: Yale University Press.
  • Blom, Ina. 2014. “Video and Autobiography vs. the Autobiography of Video. An Historical View of the Ambiguities of Self-monitoring Technologies.” In The Psychopathologies of Cognitive Capitalism: Part Two, ed. Neidich Warren, 31–57. Berlin: Archive Books.
  • Crawford, Kate. 2021. Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. Yale: Yale University Press.
  • Deleuze Gilles, and Felix Guattari. 1987. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, vol. 2. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  • DeSteno, David. 2014. The Truth About Trust: How It Determines Success in Life, Love, Learning, and More. New York: Hudson Street Press.
  • Drucker, Peter. 2013. Post-Capitalist Society. New Zork: Butterworth-Heinemann.
  • Foucault, Michael. 1997. “Society must be defended.” In The Essential Works of Foucault, vol. I: “Ethics, Subjectivity and Truth”, ed. Peter Rabinov. New York: New Press.
  • Foucault, Michel. 2003. Society Must Be Defended. New York: Picador.Foucault, Michel. 2016. Rođenje biopolitike. Zagreb: Sandorf & Mizantrop.
  • Fuko, Mišel. 1982. Istorija seksualnosti: Volja za znanjem. Beograd: Prosveta.
  • Fuko, Mišel. 1997. Nadzirati i kažnjavati. Beograd: Prosveta.
  • Fuko, Mišel. 2010. Spisi i razgovori. Beograd: Fedon.Fuko, Mišel. 2012. Moć/znanje. Novi Sad: Mediterran Publishing.
  • Fumagalli , Andrea. 2011. Bioeconomics and the valorisation process, Cognitive Capitalism and its Reflections in South-Eastern Europe, ed. Peter Lang. Frankfurt am Main: GmbH.
  • Fumagalli Andrea and Stefano Lucarelli. 2011. “Valorization and financialization in cognitive biocapitalism.” Investment Management and Financial Innovations, 8 (1): 88–103.
  • Gagliano, Giuseppe. 2019. Guerra economica, cognitiva, dell’informazione, Firenze: go Ware.
  • Garrett, Paul Michael. 2022. „Surveillance Capitalism, COVID-19 and Social Work’: A Note on Uncertain Future(s).” The British Journal of Social Work, 52 (3): 1747–1764.
  • Gorz, Andre. 2003. L’immateriel – Connaissance, valeur et capital. Paris: Galilee.
  • Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2000. Empire. Cambridge. MA: Harvard University Press.
  • Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2009. Mnoštvo. Zagreb: Multimedijalni institut.Jones, Pip, Liz Bradbury, and Shaun Le Boutillier. 2011. Introducing social theory. Cambridge: Polity.Kahraman, Ömer Ersin 2022. “Surveillance Capitalism as a Form of Biopower in Historical Perspective.” İzmir İktisat Dergisi 37 (3): 778–792. doi: 10.24988/ije.1047476.
  • Karakilic, Emrah. 2019. Acting Up with Hardt and Negri: Capitalism in the Biopolitical Context, M@n@gement 3 (22): 496–506.
  • Kulwin, Noah. 2019. “Shoshana Zuboff on surveillance capitalism’s threat to democracy.” Intelligencer. https://nymag.com/intelligencer/2019/02/shoshana-zuboff-q-and-a-the-age-of-surveillance-capital.html.Lanier, Jaron. 2018. Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. New York: Henry Holt and Company.
  • Lazzarato, Maurizio. ed. 2001. Le Capitalisme Cognitif Comme Sortie de la Crise du Capitalisme Industriel. Paris: Matisse.
  • Lazzarato, Maurizio. 2007. “Machines to Crystallize Time: Bergson.” Theory, Culture & Society24 (6): 93–122. doi.org/10.1177/0263276407078714.
  • Lemke, Thomas. 2010. “From state biology to the government of life: Historical perspectives of ‘biopolitics’.ˮ Journal of Classical Sociology (10) 4: 421–438. doi.org/10.1177/1468795X10385183.Macey, David. 2009. „Rethinking Biopolitics, Race, and Power in the Wake of Foucault.ˮ Theory, Culture and Society 26 (6): 186‒205.Majumdar, Namrata, Shipra Shukla and Anisha Bhatnagar. 2019. “Survey on applications of internet of things using machine learning.” In 2019 9th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence), 562–566. doi:10.1109/CONFLUENCE. 2019.8776951.Malmgren, Evan. 2019. “Resisting “big other”: What will it take to defeat surveillance capitalism?” New Labor Forum, 28 (3): 42–50. doi.org/10.1177/ 1095796019864097.Marks, Karl. 1979. Kapital, I-III. Beograd: Prosveta.
  • Messa, Paolo. 2018. L’era dello sharp power. La guerra (cyber) al potere. Università Milano: Bocconi Editore.
  • Mokyr, Joel. 2010. The Enlightened Economy. An Economic History of Britain 1700-1850. Yale University Press: New Haven, CT.
  • Morini, Cristina, and Andrea Fumagalli, A. 2010. “Life Put to Work: Towards a Life Theory of Value.” Ephemera 10 (3/4): 234–252.
  • Mota, Thiago. 2022. “Biopolitics and agonistics: from Foucault to Negri and Hardt.” Kriterion, Belo Horizonte 152 (2): 491–514. doi: 10.1590/0100-512X2022n15211.
  • Moulier Boutang, Yann. 2011. Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity Press.
  • Negri, Antonio. 1996. “Twenty Theses on Marx.” In Marxism Beyond Marxism, eds. Saree Makdisi, Cesare Casarino, and Rebecca Karl, 149–180. New York: Routledge.
  • Pasquinelli, Mаttео, 2014. “The Power of Abstraction and Its Antagonism: On Some Problems Common to Contemporary Neuroscience and the Theory of Cognitive Capitalism.” In Psychopathologies of Cognitive Capitalism II, ed. Neidich Warren, 275–292. Berlin: Archive Books.
  • Peša, Anita. 2022. „Privatno i javno u nadzirućem kapitalizmu – zaštitni i aktivni pristup.” Acta economica et turistica 8 (1): 93–117.
  • Ricci, Fiammetta. 2020. Sharp power and digital surveillance: the new cognitive war, 7th International Scientific Conference Social Changes in the Global World, 619–629. Shtip.
  • Rifkin, Jeremy. 2000. The Age of Access. New York: Tarcher.
  • Rose, Nikolas. 2000.Government and Control.ˮ The British Journal of Criminology, 40 (2): 321339.
  • Rozenshtein, Alan. 2018. “Surveillance Intermediaries.” 70 Stanford Law Review January 99 (105): 99–189.
  • Skinner Burrhus Frederic. 1971. Beyond freedom and dignity. Knopf/ Random House.
  • Solove, Daniel J. 2011. Nothing to Hide: The False Tradeoff Between Privacy and Security. Yale: Yale University Press.
  • Soules, Marshall. 2015. Media, Persuasion and Propaganda. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  • Teo, Thomas. 2018. “Homo neoliberalus: From personality to forms of subjectivity.” Theory & Psychology 28 (5): 581–599. doi.org/10.1177/0959354318794899.
  • Terranova, Tiziana, 2013. “Ordinary Psychopathologies of Cognitive Capitalism.” In The Psychopathologies of Cognitive Capitalism, Part One, eds. Arne de Boever and Neidich Warren, 45–68. Berlin: Archive Books.
  • Vercellone, Carlo. 2011. „Zakon vrijednosti na prijelazu iz industrijskog kapitalizma u novi kapitalizam.” Ekonomski pregled 62 (11): 693–705.
  • Vercellone, Carlo 2007. “From Formal Subsumption to General Intellect: Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism.” Historical Materialism 15 (1): 13–36. doi: 10.1163/156920607X171681.
  • Virno, Paolo. 1996. A Grammar of the Multitude: For a Analysis of Contemporary Forms of Life. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  • Virno, Paolo. 2001. “General Intellect.” In Lessico Postfordista, eds. Adelino Zanini, and Ubaldo Fadini. Milan: Feltrinelli.
  • Virno, Paolo. 2007. “General Intellect.” Historical Materialism 15 (3): 3–8.
  • Warren, Neidich. 2014. “The Early and Late Stages of Cognitive Capitalism.” In The Psychopathologies of Cognitive Capitalism: Part Two, ed. Neidrich Warren, 9–30. Berlin: Archive Books.
  • Weiskopf, Richard. 2019. “Book review: The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power.” Organization 27 (6): 975–978. doi.org/10.1177/1350508419842708.
  • Zuboff, Shoshana 2015. “Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization.” Journal of Information Technology 30: 75–89.
  • Zuboff, Shoshana 2019а. “Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action.” New Labor Forum 28 (1): 10–29.
  • Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: Public Affairs.
  • Zukerfeld, Mariano. 2017. Knowledge in the Age of Digital Capitalism: An Introduction to Cognitive Materialism. London: University of Westminister.
периодика Српска политичка мисао 2/2023 2/2023 УДК 172.15:316.323.6 201-226